Citáty o Slávě

Citáty o Slávě: Nechť se shodují slova se skutky -Seneca


nechť-se-shodují-slova-se-skutky
Citáty o Slávě: Pravé a dokonalé přátelství znamená spojit mnoho srdcí a těl v jedno srdce a jediného ducha -Ze Samu Pýthagorás


pravé-a-dokonalé-přátelství-znamená-spojit-mnoho-srdcí-a-těl-v-jedno-srdce-a-jediného-ducha
Citáty o Slávě: Úloha každého člověka je stejně jedinečná, jako je jedinečná jeho příležitost ji splnit -Viktor Frankl


Úloha-každého-člověka-stejně-jedinečná-jako-jedinečná-jeho-přížitost-ji-splnit
Citáty o Slávě: Starosti jsou neřešitelné – na rozdíl od skutečných problémů -Pavel kosorin


starosti-jsou-neřešitelné-na-rozdíl-od-skutečných-problémů
Citáty o Slávě: Opatrnost my našeptávala, abych raději odjel, ale začal jsem být zvědavý. Spousta lidí umřela kvůli zvědavosti. No a co. (Ostří oceli - Koniáš) -Miroslav Žamboch


opatrnost-my-našeptávala-abych-raději-odjel-ale-začal-jsem-být-zvědavý-spousta-lidí-umřela-kvůli-zvědavosti-no-a-co-ostří-oceli
Citáty o Slávě: Kdo nic neumí, učí. Kdo neumí učit, učí tělocvik -Woody Allen


kdo-nic-neumí-učí-kdo-neumí-učit-učí-tělocvik
Citáty o Slávě: Byl mužem své ženy, nepatřil sobě -Francis Scott Fitzgerald


Citáty o Slávě: Měl praxi teoretika -Otakar Matušek


Citáty o Slávě: Oba chápeme, že to není smrt, čeho se bojíme. Je to žití -Laurell K. Hamilton


oba-chápeme-že-to-není-smrt-čeho-se-bojíme-je-to-žití
Citáty o Slávě: Obávám se  mužského šovinismu v sukních , protože žena má vskutku jinou strukturu než muž. Řeči o roli ženy, jež slýchávám, jsou totiž často inspirovány právě ideologií mužského šovinismu -Papež František


Citáty o Slávě: Mé dlouhé noční procházky. Někdy stojím na jednom místě celé hodiny téměř bez pohnutí. (Jednou se mi v dlani zastavil vítr.) -Richard Brautigan


mé-dlouhé-noční-procházky-někdy-stojím-na-jednom-místě-celé-hodiny-téměř-bez-pohnutí-jednou-se-mi-v-dlani-zastavil-vítr
Citáty o Slávě: Pohleď na zázrak! Evangelium spěchá do Pruska tryskem, zatímco v horním a dolním Německu ho s hněvem haní a odmítají.(Z dopisu sambijskému biskupovi Georgu von Polentz napsanému poté, co tento přednesl první evangelické kázání v Prusku.) -Martin Luther


Citáty o Slávě: Neříkal jsem, že vstoupit do světa pohádek je vždycky zlé. Řekl jsem jen, že je to vždy nebezpečné -Gilbert Keith Chesterton


neříkal-jsem-že-vstoupit-do-svě-pohádek-vždycky-zlé-Řekl-jsem-jen-že-to-vždy-nebezpečné
Citáty o Slávě: Ty nejlepší věci v životě mě nestály žádné peníze. To nejcennější, co všichni máme, je náš čas -Steve Jobs


ty-nejlepší-vě-v-životě-mě-nestály-žádné-peníze-to-nejcennější-co-všichni-máme-náš-čas
Citáty o Slávě: Vítězství má mnoho otců, ale porážka je sirotek -John Fitzgerald Kennedy


Citáty o Slávě: Jeho slova připomínají nezodpovědnost elektrického vařiče, který si sám přepálí přívodovou šňůru -Valeriu Butulescu


jeho-slova-připomínají-nezodpovědnost-elektrického-vařiče-který-sám-přepálí-přívodovou-šňůru
Citáty o Slávě: Manažeři! Nedělejte nic, co může pracovník udělat sám -Reinhard K. Sprenger


manažeři-nedělejte-nic-co-může-pracovník-udělat-sám
Citáty o Slávě: Jednou večer jsem si posadil krásu na klín. - A zdála se mi hořká -Jean-nicolas Arthur Rimbaud


Citáty o Slávě: Než zvyšovat dotace a daně, raději bych zrušil dotace a snížil daně. Kdybychom zrušili Státní fond kinematografie a celé ministerstvo kultury, jakož i nově uvalené daně na kina a televize, mohli by mít filmaři více peněz i bez dotací. Více peněz získaných na základě dobrovolných kontraktů bych jim všem přál -Petr Mach (1975)


Citáty o Slávě: Máme skvělé umělce, velmi dobrou kulturu a hlubokou historickou tradici. Neopouštějme to, pomozme naší kultuře -Barbara Stanisławczyk


máme-skvělé-umělce-velmi-dobrou-kulturu-a-hlubokou-historickou-tradici-neopouštějme-to-pomozme-naší-kultuře
Citáty o Slávě: Kdo se umí nudit, tomu připadá život delší -Jiří Žáček


kdo-se-umí-nudit-tomu-připadá-život-delší
Citáty o Slávě: Lidé se přiznávají, že jsou líní, ale tak, aby to vyznělo, jako že jsou vyléčeni ze ctižádostivosti -Jean de La Bruyere


lidé-se-přiznávají-že-jsou-líní-ale-tak-aby-to-vyznělo-jako-že-jsou-vyléčeni-ze-ctižádostivosti
Citáty o Slávě: Zkušenost nám nebrání udělat stejnou hloupost znovu, ale tropíce jí, jsme značně smutnější -Claude Bernard


zkušenost-nám-nebrání-udělat-stejnou-hloupost-znovu-ale-í-jí-jsme-značně-smutnější
Citáty o Slávě: Některé charaktery jsou nezlomné, protože jsou pružné -Stanisław Jerzy Lec


některé-charaktery-jsou-nezlomné-protože-jsou-pružné
Citáty o Slávě: Na zrcadlo se zlobí ten, kdo má křivou hubu -Nikolaj Vasiljevič Gogol


Citáty o Slávě: Vědecké otázky se hlasováním neřeší -Josef Velenovský


vědecké-otázky-se-hlasováním-neřeší
Citáty o Slávě: Myslím, že když jsou si lidi fakt blízký a některýho z nich něco naštve, je to prostě tak, ale nikdo se kvůli tomu nezmění. To patří ke každýmu vztahu a je to normální. Poradíš si s tím. - Poslouchej! – Owen -Sarah Dessen


Citáty o Slávě: Je mnohem snazší poznat člověka vůbec než jednoho jediného člověka zvláště -François de La  Rochefoucauld


je-mnohem-snazší-poznat-člověka-vůbec-než-jednoho-jediného-člověka-zvláště
Citáty o Slávě: Člověk nemá nikdy uvažovat o tom, co dělá, protože nikdy neví, co se stane! (Oheň) -Henri Barbusse


Člověk-nemá-nikdy-uvažovat-o-tom-co-dělá-protože-nikdy-neví-co-se-stane-oheň
Citáty o Slávě: Kat se neptá po smyslu své práce. Stačí mu uznání veřejnosti -Ivan Fontana


kat-se-neptá-po-smyslu-své-prá-stačí-mu-uznání-veřejnosti
Citáty o Slávě: Každý chce být dítětem štěstěny. Nikdo otcem -Tomáš Janovic


každý-chce-být-dítětem-štěstěny-nikdo-otcem
Citáty o Slávě: Spolkový sněm je někdy plnější a někdy prázdnější, ale vždy plný učitelů -Otto Graf Lambsdorff


spolkový-sněm-někdy-plnější-a-někdy-prázdnější-ale-vždy-plný-učitelů
Citáty o Slávě: Možná že není potřeba pohnout zemí, ale člověkem -Stanisław Jerzy Lec


možná-že-není-potřeba-pohnout-zemí-ale-člověkem
Citáty o Slávě: Blbci se nerodí. Jsou zaléváni a pěstováni jako rostliny institucemi, jako je křesťanství -Marilyn Manson


blbci-se-nerodí-jsou-zalévá-a-pěstová-jako-rostliny-institucemi-jako-křesťanství
Citáty o Slávě: Dívky jsou dospělé o tři roky dříve, než se domnívají jejich rodiče, a o tři léta později, než předpokládají ony samy -Mark Twain


dívky-jsou-dospělé-o-tři-roky-dříve-než-se-domnívají-jejich-rodiče-a-o-tři-lé-později-než-předpokládají-ony-samy
Citáty o Slávě: Láska je moudrost bláznů a bláznovství moudrých -Samuel Johnson


láska-moudrost-bláznů-a-bláznovství-moudrých
Citáty o Slávě: Lepší je vyhořet, než zvolna zrezivět -Neil Young


lepší-vyhoř-než-zvolna-zrezivět
Citáty o Slávě: Člověk, který nežije v manželském životě, má o něm pouze teoretické znalosti. Teorie od praxe se však velmi liší. Pokud kněz žije v manželství a sám zakouší problémy, jistě jim lépe rozumí. Toto je denno-denní praxe v naší katedrále. Když se kněží při zpovědi po pozdravu západním způsobem zpovídající zeptají, proč se přišli zpovídat k nám, odpovídají: Víte, ale vy přece jen, jste ženatý, lépe mi rozumíte -Ján Babjak


Citáty o Slávě: Hloupost by neměla mít v tomto sále místo a ani jinde by neměla být trpěna -Gaius Julius Caesar


hloupost-by-nemě-mít-v-tomto-sá-místo-a-ani-jinde-by-nemě-být-trpěna
Citáty o Slávě: Přítomnost má velké oči; hladově užírá z času, aniž je schopna jej sama strávit -Theodor Fontane


přítomnost-má-velké-oči-hladově-užírá-z-času-aniž-schopna-jej-sama-strávit
Citáty o Slávě: Moc, která drží města a lidi pohromadě, je čestné zachovávání zákonů -Euripidés


moc-která-drží-města-a-lidi-pohromadě-čestné-zachovávání-zákonů
Citáty o Slávě: Bohyně udělali z žen muži. Ženy jim to jenom občas musejí připomenout -Ladislav Muška


bohyně-udělali-z-ž-muži-Ženy-jim-to-jenom-občas-musejí-připomenout
Citáty o Slávě: Moudrý netvrdí nic, co nemůže dokázat -Walther


moudrý-netvrdí-nic-co-nemůže-dokázat
Citáty o Slávě: I strom má odpovědnost k zemi jako půda ke stromu. Špatně zasazen živoří. Nezaléván hyne. Vyvrácen zanechává ránu -Jiří Pilka


i-strom-má-odpovědnost-k-zemi-jako-půda-ke-stromu-Špatně-zasazen-živoří-nezaléván-hyne-vyvrácen-zanechává-ránu
Citáty o Slávě: Manželská láska, pokud je prožívaná skutečně vážně, je jako dobré víno, čím je starší, tím je lepší -Manuel Fernando Silva


manželská-láska-pokud-prožívaná-skutečně-vážně-jako-dobré-víno-čím-starší-tím-lepší
Citáty o Slávě: co si představujete, že je Bůh? Bůh není nic než závan dechu, a všechno, co si člověk představí... Mlynář Menochio, z díla Sýr a červi (s. 36) -Carlo Ginzburg


co-představujete-že-bůh-bůh-není-nic-než-závan-dechu-a-všechno-co-člověk-představí-mlynář-menochio-z-dí-sýr-a-červi-s-36
Citáty o Slávě: Lenost vládne stále našim citům, vášním i radostem -François de La  Rochefoucauld


Citáty o Slávě: Odpor k nové myšlence se zvyšuje s její důležitostí -John Maynard Keynes


odpor-k-nové-myšlence-se-zvyšuje-s-její-důžitostí
Citáty o Slávě: Všechno to, co vykonal pro osvobození obou našich národů ze jha kořistnického kapitalistického řádu, pro udržení a upevnění řádu lidově demokratického, pro jeho rychlý a úspěšný přechod k řádu socialistickému a tím k nové epoše v našem národním a státním vývoji, je výsledek Gottwaldova geniálního ducha, jeho geniálních myšlenek, které nabyly tvůrčí mohutnosti, když byly vtěleny do jazyka -František Trávníček


Citáty o Slávě: Byla to osobnost tak těžká k proniknutí, že spisovatelé nejsou shodni v tom, jaký byl člověk, v co věřil, jestli vůbec v cokoli věřil. Cynik a fatalista, nenáviděl výmarskou republiku a tajně proti ní bojoval a později stejným způsobem postupoval proti třetí říši. -- o Wilhelmu Canarisovi -William Lawrence Shirer


Citáty o Slávě: Moudrý otec, kdo zná své dítě -William Shakespeare


Citáty o Slávě: Dobrá žena s dobrým párem bot nemůže být nikdy ošklivá -Coco Chanel


dobrá-žena-s-dobrým-párem-bot-nemůže-být-nikdy-ošklivá
Citáty o Slávě: Dříve jsme důvěřovali autoritám jen proto, že byli na vrcholu. Dnes nevěříme nikomu a ničemu. Důvěru je třeba si zasloužit -Jonas Ridderstrale


dříve-jsme-důvěřovali-autoritám-jen-proto-že-byli-na-vrcholu-dnes-nevěříme-nikomu-a-čemu-důvěru-třeba-zasloužit
Citáty o Slávě: Být taktní znamená vědět, až kam můžeme dojít, než zajdeme příliš daleko -Jean Cocteau


být-taktní-znamená-vědět-až-kam-můžeme-dojít-než-zajdeme-příliš-daleko
Citáty o Slávě: Odvrať svůj pohled ode všeho, co tě obklopuje a zaměř jej do svého nitra: to je první požadavek, který má filozofie na svého učedníka -Johann Gottlieb Fichte


odvrať-svůj-pohled-ode-všeho-co-tě-obklopuje-a-zaměř-jej-do-svého-nitra-to-první-požadavek-který-má-filozofie-na-svého-učedníka
Citáty o Slávě: I paranoikové mají skutečné nepřátele! -Henry Kissinger


i-paranoikové-mají-skutečné-nepřátele
Citáty o Slávě: Nejdůležitější pro mne vždy byla metoda, přesnost a samozřejmě láska, tím jsem se vždy řídil. Všechno záleží na tom, v jakém stylu je film připraven, a koneckonců i na režisérovi. Hudba musí sledovat průběh a styl filmu -Ennio Morricone


Citáty o Slávě: Štěstí i neštěstí většinou přicházejí tam, kde je obou víc než dost -Baltasar Gracián


Štěstí-i-neštěstí-většinou-přicházejí-tam-kde-obou-víc-než-dost
Citáty o Slávě: Ženy nikdy nedokáží být jen dočasnými hosty, neumějí to. Všechny se v skrytu duše usídlují natrvalo, s tupou, pudovou úporností budují domovy za potop a válek, v předvečer vpádů, v dobách, kdy se hroutí státy -George Bernard Shaw


Citáty o Slávě: Jsou povznášející okamžiky, kdy vám smrt připadá dvojnásob smutná -Valeriu Butulescu


jsou-povznášející-okamžiky-kdy-vám-smrt-připadá-dvojnásob-smutná
Citáty o Slávě: Pohlavní akt je příprava na tvorbu nesmrtelnosti rodu -Johann Christian Friedrich Hölderlin


Citáty o Slávě: A tohle je asi to tajemství, když si člověk někdy přeje, aby byly věci zase jako dřív. Stačí se podívat nahoru. (Chvíle před koncem – Sam) -Lauren Oliver


a-tohle-asi-to-tajemství-když-člověk-někdy-přeje-aby-byly-vě-zase-jako-dřív-stačí-se-podívat-nahoru-chví-před-koncem-sam
Citáty o Slávě: Ale vážně, jak se člověk zbaví trémy?  Taťka se nepřestával usmívat, ale zvážněl, protože zpomalil řeč.  Té se nezbavíš. Prostě se jí prokoušeš.  (Zůstaň se mnou / Jestli zůstanu) -Gayle Forman


Citáty o Slávě: I když schází vůle k životu, srdce bije dál. Člověk se znovu nadechne, přestože nechce. Žije dál -Sandra Brown


i-když-schází-vů-k-životu-srdce-bije-dál-Člověk-se-znovu-nadechne-přestože-nechce-Žije-dál
Citáty o Slávě: Pravidla neexistují proto, aby se porušovala, slečno Bishopová. Archiv nemá žádné návštěvní hodiny. Úkolem Správců není starat se o Historie v Archivu. Nebudete vstupovat mezi regály, pokud k tomu nebudete mít opravdu dobrý důvod. Rozumíme si? – Samozřejmě. – Znamená to, že přestanete s těmito zbytečnými a obtěžujícími návštěvami? – Samozřejmě, že ne. (Archiv) -Victoria Schwab


Citáty o Slávě: čas se nezpomalí, když před vámi stojí něco nepříjemného -Joanne Rowling


čas-se-nezpomalí-když-před-vámi-stojí-něco-nepříjemného
Citáty o Slávě: Ženy si spíš nechají poradit – jsou si vědomy, že něco nevědí, a přiznají to. Chlapi ne -Václav Břenda


Ženy-spíš-nechají-poradit-jsou-vědomy-že-něco-nevědí-a-přiznají-to-chlapi-ne
Citáty o Slávě: Nejhorší na komunismu je to, co následuje po něm -Adam Michnik


nejhorší-na-komunismu-to-co-následuje-po-něm
Citáty o Slávě: Je-li světlo první láskou života, zda-li pak láska není světlo srdce? -Honoré De Balzac


je-li-světlo-první-láskou-života-zda-li-pak-láska-není-světlo-srdce
Citáty o Slávě: Dočetl jsem se, že kouření doutníků škodí zdraví. Tak jsem se rozhodl, že přestanu číst -Winston Churchill


dočetl-jsem-se-že-kouří-doutníků-škodí-zdraví-tak-jsem-se-rozhodl-že-přestanu-číst
Citáty o Slávě: Lepší je v nějakou ideu nevěřit, než věřit a nevědět proč -Valeriu Butulescu


lepší-v-nějakou-ideu-nevěřit-než-věřit-a-nevědět-proč
Citáty o Slávě: Velká kniha přírody je psána matematickou řečí -Galileo Galilei


velká-kniha-přírody-psána-matematickou-řečí