Citáty o Slávě

Citáty o Slávě: Nechť se shodují slova se skutky -Seneca


nechť-se-shodují-slova-se-skutky
Citáty o Slávě: Pravé a dokonalé přátelství znamená spojit mnoho srdcí a těl v jedno srdce a jediného ducha -Ze Samu Pýthagorás


pravé-a-dokonalé-přátelství-znamená-spojit-mnoho-srdcí-a-těl-v-jedno-srdce-a-jediného-ducha
Citáty o Slávě: Úloha každého člověka je stejně jedinečná, jako je jedinečná jeho příležitost ji splnit -Viktor Frankl


Úloha-každého-člověka-stejně-jedinečná-jako-jedinečná-jeho-přížitost-ji-splnit
Citáty o Slávě: Starosti jsou neřešitelné – na rozdíl od skutečných problémů -Pavel kosorin


starosti-jsou-neřešitelné-na-rozdíl-od-skutečných-problémů
Citáty o Slávě: Opatrnost my našeptávala, abych raději odjel, ale začal jsem být zvědavý. Spousta lidí umřela kvůli zvědavosti. No a co. (Ostří oceli - Koniáš) -Miroslav Žamboch


opatrnost-my-našeptávala-abych-raději-odjel-ale-začal-jsem-být-zvědavý-spousta-lidí-umřela-kvůli-zvědavosti-no-a-co-ostří-oceli
Citáty o Slávě: Kdo nic neumí, učí. Kdo neumí učit, učí tělocvik -Woody Allen


kdo-nic-neumí-učí-kdo-neumí-učit-učí-tělocvik
Citáty o Slávě: Byl mužem své ženy, nepatřil sobě -Francis Scott Fitzgerald


Citáty o Slávě: Měl praxi teoretika -Otakar Matušek


Citáty o Slávě: Oba chápeme, že to není smrt, čeho se bojíme. Je to žití -Laurell K. Hamilton


oba-chápeme-že-to-není-smrt-čeho-se-bojíme-je-to-žití
Citáty o Slávě: Obávám se  mužského šovinismu v sukních , protože žena má vskutku jinou strukturu než muž. Řeči o roli ženy, jež slýchávám, jsou totiž často inspirovány právě ideologií mužského šovinismu -Papež František


Citáty o Slávě: Mé dlouhé noční procházky. Někdy stojím na jednom místě celé hodiny téměř bez pohnutí. (Jednou se mi v dlani zastavil vítr.) -Richard Brautigan


mé-dlouhé-noční-procházky-někdy-stojím-na-jednom-místě-celé-hodiny-téměř-bez-pohnutí-jednou-se-mi-v-dlani-zastavil-vítr
Citáty o Slávě: Pohleď na zázrak! Evangelium spěchá do Pruska tryskem, zatímco v horním a dolním Německu ho s hněvem haní a odmítají.(Z dopisu sambijskému biskupovi Georgu von Polentz napsanému poté, co tento přednesl první evangelické kázání v Prusku.) -Martin Luther


Citáty o Slávě: Neříkal jsem, že vstoupit do světa pohádek je vždycky zlé. Řekl jsem jen, že je to vždy nebezpečné -Gilbert Keith Chesterton


neříkal-jsem-že-vstoupit-do-svě-pohádek-vždycky-zlé-Řekl-jsem-jen-že-to-vždy-nebezpečné
Citáty o Slávě: Ty nejlepší věci v životě mě nestály žádné peníze. To nejcennější, co všichni máme, je náš čas -Steve Jobs


ty-nejlepší-vě-v-životě-mě-nestály-žádné-peníze-to-nejcennější-co-všichni-máme-náš-čas
Citáty o Slávě: Vítězství má mnoho otců, ale porážka je sirotek -John Fitzgerald Kennedy


Citáty o Slávě: Jeho slova připomínají nezodpovědnost elektrického vařiče, který si sám přepálí přívodovou šňůru -Valeriu Butulescu


jeho-slova-připomínají-nezodpovědnost-elektrického-vařiče-který-sám-přepálí-přívodovou-šňůru
Citáty o Slávě: Manažeři! Nedělejte nic, co může pracovník udělat sám -Reinhard K. Sprenger


manažeři-nedělejte-nic-co-může-pracovník-udělat-sám
Citáty o Slávě: Jednou večer jsem si posadil krásu na klín. - A zdála se mi hořká -Jean-nicolas Arthur Rimbaud


Citáty o Slávě: Než zvyšovat dotace a daně, raději bych zrušil dotace a snížil daně. Kdybychom zrušili Státní fond kinematografie a celé ministerstvo kultury, jakož i nově uvalené daně na kina a televize, mohli by mít filmaři více peněz i bez dotací. Více peněz získaných na základě dobrovolných kontraktů bych jim všem přál -Petr Mach (1975)


Citáty o Slávě: Máme skvělé umělce, velmi dobrou kulturu a hlubokou historickou tradici. Neopouštějme to, pomozme naší kultuře -Barbara Stanisławczyk


máme-skvělé-umělce-velmi-dobrou-kulturu-a-hlubokou-historickou-tradici-neopouštějme-to-pomozme-naší-kultuře
Citáty o Slávě: Kdo se umí nudit, tomu připadá život delší -Jiří Žáček


kdo-se-umí-nudit-tomu-připadá-život-delší
Citáty o Slávě: Lidé se přiznávají, že jsou líní, ale tak, aby to vyznělo, jako že jsou vyléčeni ze ctižádostivosti -Jean de La Bruyere


lidé-se-přiznávají-že-jsou-líní-ale-tak-aby-to-vyznělo-jako-že-jsou-vyléčeni-ze-ctižádostivosti
Citáty o Slávě: Zkušenost nám nebrání udělat stejnou hloupost znovu, ale tropíce jí, jsme značně smutnější -Claude Bernard


zkušenost-nám-nebrání-udělat-stejnou-hloupost-znovu-ale-í-jí-jsme-značně-smutnější
Citáty o Slávě: Některé charaktery jsou nezlomné, protože jsou pružné -Stanisław Jerzy Lec


některé-charaktery-jsou-nezlomné-protože-jsou-pružné
Citáty o Slávě: Na zrcadlo se zlobí ten, kdo má křivou hubu -Nikolaj Vasiljevič Gogol


Citáty o Slávě: Vědecké otázky se hlasováním neřeší -Josef Velenovský


vědecké-otázky-se-hlasováním-neřeší
Citáty o Slávě: Myslím, že když jsou si lidi fakt blízký a některýho z nich něco naštve, je to prostě tak, ale nikdo se kvůli tomu nezmění. To patří ke každýmu vztahu a je to normální. Poradíš si s tím. - Poslouchej! – Owen -Sarah Dessen


Citáty o Slávě: Je mnohem snazší poznat člověka vůbec než jednoho jediného člověka zvláště -François de La  Rochefoucauld


je-mnohem-snazší-poznat-člověka-vůbec-než-jednoho-jediného-člověka-zvláště
Citáty o Slávě: Člověk nemá nikdy uvažovat o tom, co dělá, protože nikdy neví, co se stane! (Oheň) -Henri Barbusse


Člověk-nemá-nikdy-uvažovat-o-tom-co-dělá-protože-nikdy-neví-co-se-stane-oheň
Citáty o Slávě: Kat se neptá po smyslu své práce. Stačí mu uznání veřejnosti -Ivan Fontana


kat-se-neptá-po-smyslu-své-prá-stačí-mu-uznání-veřejnosti
Citáty o Slávě: Každý chce být dítětem štěstěny. Nikdo otcem -Tomáš Janovic


každý-chce-být-dítětem-štěstěny-nikdo-otcem
Citáty o Slávě: Spolkový sněm je někdy plnější a někdy prázdnější, ale vždy plný učitelů -Otto Graf Lambsdorff


spolkový-sněm-někdy-plnější-a-někdy-prázdnější-ale-vždy-plný-učitelů
Citáty o Slávě: Možná že není potřeba pohnout zemí, ale člověkem -Stanisław Jerzy Lec


možná-že-není-potřeba-pohnout-zemí-ale-člověkem
Citáty o Slávě: Blbci se nerodí. Jsou zaléváni a pěstováni jako rostliny institucemi, jako je křesťanství -Marilyn Manson


blbci-se-nerodí-jsou-zalévá-a-pěstová-jako-rostliny-institucemi-jako-křesťanství
Citáty o Slávě: Dívky jsou dospělé o tři roky dříve, než se domnívají jejich rodiče, a o tři léta později, než předpokládají ony samy -Mark Twain


dívky-jsou-dospělé-o-tři-roky-dříve-než-se-domnívají-jejich-rodiče-a-o-tři-lé-později-než-předpokládají-ony-samy
Citáty o Slávě: Láska je moudrost bláznů a bláznovství moudrých -Samuel Johnson


láska-moudrost-bláznů-a-bláznovství-moudrých