Citáty o Moudrosti

Citáty o Moudrosti: Nikdo nemá víc než jeden život. Je však mnoho lidí, kteří kromě svého života utrácejí i několik cizích -Dušan Radovič


nikdo-nemá-víc-než-jeden-život-je-však-mnoho-lidí-kteří-kromě-svého-života-utrácejí-i-několik-cizích
Citáty o Moudrosti: Všude samá podělaná poušť, a pro koho? Jen pro nás a pár hadů. Oni nemůžou jíst nás a my nemůžeme jíst je! – Tenhle výrok je pravdivý jen z poloviny. Není to úplně neznámý jev, existují místa, kde lidé hady jedí. (Dlouhá cesta) -Sławomir Rawicz


Citáty o Moudrosti: Nemo enim fere saltat sobrius, nisi forte insanit.Nikdo neskáče za střízliva, pokud není blázen -Marcus Tullius Cicero


nemo-enim-fere-saltat-sobrius-nisi-forte-insanitnikdo-neskáče-za-střízliva-pokud-není-blázen
Citáty o Moudrosti: Zákony vydávají starci a muži. Mladíci a ženy chtějí výjimky, starci pravidlo -Johann Wolfgang von Goethe


zákony-vydávají-starci-a-muži-mladí-a-ženy-chtějí-výjimky-starci-pravidlo
Citáty o Moudrosti: Vypadl mi zub zrovna ve chvíli, kdy jsem se považoval za věčného -Valeriu Butulescu


vypadl-mi-zub-zrovna-ve-chvíli-kdy-jsem-se-považoval-za-věčného
Citáty o Moudrosti: Základem ctnosti může být i chorobná nečinnost -Valeriu Butulescu


základem-ctnosti-může-být-i-chorobná-nečinnost
Citáty o Moudrosti: Žena váhá zamilovat se, obává-li se, že její láska nebude opětována -Joséphine Baker


Žena-váhá-zamilovat-se-obává-li-se-že-její-láska-nebude-opětována
Citáty o Moudrosti: Kníže je prvním služebníkem svého státu -Fridrich II. Veliký


Citáty o Moudrosti: Sebeláska nás činí spokojenými, nikoliv šťastnými -Jevgenij Abramovič Baratynskij


Citáty o Moudrosti: Každému, jak se zrodí, dá do vínku příroda vadu -Sextus Propertius


každému-jak-se-zrodí-dá-do-vínku-příroda-vadu
Citáty o Moudrosti: Vrátil jsem boxu jeho syrovou formu. Buď zabiješ, nebo budeš zabit. Jen vítěz bere vše -Mike Tyson


vrátil-jsem-boxu-jeho-syrovou-formu-buď-zabiješ-nebo-budeš-zabit-jen-vítěz-bere-vše
Citáty o Moudrosti: Je-li život plný běd, je trapné snášet jej. Je-li šťastný, je hrozné jej ztratit. Jedno jako druhé -Jean de La Bruyere


je-li-život-plný-běd-trapné-snáš-jej-je-li-šťastný-hrozné-jej-ztratit-jedno-jako-druhé
Citáty o Moudrosti: Rozum nás klame častěji nežli příroda -Luc de Clapiers de Vauvenargues


Citáty o Moudrosti: Nikdo není větším milovníkem než ten, kdo je omezován tím, co miluje -Gustave Courbet


nikdo-není-větším-milovníkem-než-ten-kdo-omezován-tím-co-miluje
Citáty o Moudrosti: Na scéně v MET všechno svádí k obrovskému gestu. Avšak i nejmenší váš pohyb je vidět. Je to neuvěřitelné, ale všechno je vidět -Anthony Minghella


na-scéně-v-met-všechno-svádí-k-obrovskému-gestu-avšak-i-nejmenší-váš-pohyb-vidět-je-to-neuvěřitelné-ale-všechno-vidět
Citáty o Moudrosti: Myslet znamená rozkládat brannost -Karlludwig Opitz


Citáty o Moudrosti: Prohráli jsme, ale v dobré Boží prozřetelnosti zjevná porážka často dokazuje požehnání -Robert Edward Lee


prohráli-jsme-ale-v-dobré-boží-prozřetelnosti-zjevná-porážka-často-dokazuje-požehnání
Citáty o Moudrosti: Nakonec, dříve nebo později, bude muset česká společnost své vylhané a překroucené dějiny opustit, přestat neustále dokazovat světu i sama sobě, že Češi nejsou méněcenní a že se mu dokáží vyrovnat -Tomáš Krystlík


Citáty o Moudrosti: Jestli se setkáš s nenávistí, jestli tě obviní, nechají padnout, můžeš od lidí, kteří tě znají, očekávat jednu ze dvou reakcí – někteří se k smečce připojí, druzí budou velice nenápadně předstírat, že nic nevědí, nic neslyší, takže se můžeš klidně dál s nimi vidět a mluvit s nimi. Ta druhá kategorie, ohleduplná a taktní, to jsou tvoji přátelé. (Identité) -Milan Kundera


Citáty o Moudrosti: Muži a ženy se dobře poznávají jenom prostřednictvím svých těl. Proto, když se začne mluvit o lásce, nakonec to končí vyspáním v posteli, ať už to vyspání je inspirováno vášní nebo rozkoší -Gabriel Chevalier


Citáty o Moudrosti: Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také uplatňovat -Marcus Tullius Cicero


nemůžeme-moudrost-stá-jenom-sbírat-musíme-ji-také-uplatňovat
Citáty o Moudrosti: Žena je hodna milování, nikoli lásky -Gaius Julius Caesar


Citáty o Moudrosti: Hlupák je potrava bohatá na kalorie a vitamíny. Něco jako hovězí -Jean Dutourd


hlupák-potrava-bohatá-na-kalorie-a-vitamíny-něco-jako-hovězí
Citáty o Moudrosti: Kněz je něco tak nesmírného, že kdyby to on sám pochopil, zemřel by.(Esprit du Curé d’Ars, Paříž 1935, citace z [http://www.cirkev.cz/res/data/004/000512.pdf cirkev.cz]) -Jean Maria Vianney


kněz-něco-tak-nesmírného-že-kdyby-to-on-sám-pochopil-zemřel-byesprit-curé-dars-paříž-1935-citace-z-httpwwwcirkevczresdata004000512pdf
Citáty o Moudrosti: Těžko je vymýšleti žerty, když v duši je žal -Albius Tibullus


Citáty o Moudrosti: Kdybych byl obmezen po všechny své dny na kout podkrovní světničky jako pavouk, svět by byl pro mne právě tak široký, pokud bych měl kolem sebe své myšlenky -Henry David Thoreau


kdybych-byl-obmezen-po-všechny-své-dny-na-kout-podkrovní-světničky-jako-pavouk-svět-by-byl-pro-mne-právě-tak-široký-pokud-bych-měl-kolem
Citáty o Moudrosti: Geniální člověk se nedopouští omylu. Jeho vady jsou vědomé a otevírají cesty objevům -James Joyce


geniální-člověk-se-nedopouští-omylu-jeho-vady-jsou-vědomé-a-otevírají-cesty-objevům
Citáty o Moudrosti: Myslel jsem si to, když jsem viděl ty stopy, ale teď už to vím najisto. Tohle je práce Žabináče. (Zvláštní recept - Predátor volume 3) -Brian McDonald


myslel-jsem-to-když-jsem-viděl-ty-stopy-ale-teď-už-to-vím-najisto-tohle-prá-Žabináče-zvláštní-recept-predátor-volume-3
Citáty o Moudrosti: Ve stáří není lepší útěchy než to, že jsme celou sílu svého mládí vtělili do díla, které nestárne s námi -Arthur Schopenhauer


ve-stáří-není-lepší-útěchy-než-to-že-jsme-celou-sílu-svého-mládí-vtělili-do-dí-které-nestárne-s-námi
Citáty o Moudrosti: Korunou každé ženy je láska -Euripidés


Citáty o Moudrosti: Když se lid neděsí hrozného, dochází k nejhoršímu -Lao-c'


když-se-lid-neděsí-hrozného-dochází-k-nejhoršímu
Citáty o Moudrosti: Cestování letadlem má proti jinému tu výhodu, že se při něm se svými spolucestujícími nudíte mnohem kratší dobu -Oldřich Fišer


cestování-letadlem-má-proti-jinému-výhodu-že-se-při-něm-se-svými-spolucestujícími-nudíte-mnohem-kratší-dobu
Citáty o Moudrosti: Jsem humanista, to, aspoň částečně, znamená, že se snažím chovat slušně i bez toho, aniž bych za to po smrti čekal nějakou odměnu či trest. Až kvůli nám umře poslední živý tvor, jak by bylo poetické, kdyby Země mohla říct hlasem zvedajícím se možná ze dna Velkého kaňonu:  Je po všem. Lidem se tu nelíbilo -Kurt Vonnegut


Citáty o Moudrosti: Tajemstvím štěstí je něco obdivovat, a zároveň po tom netoužit -Francis Herbert Bradley


tajemstvím-štěstí-něco-obdivovat-a-zároveň-po-tom-netoužit
Citáty o Moudrosti: Pro Evropu byla migrace děsivá věc a za mnohé může sama EU. Osobně bych řekl, že bez Evropské unie jim (Britům) bude líp, ale není to z mé strany doporučení, jen pocit -Donald Trump


pro-evropu-byla-migrace-děsivá-věc-a-za-mnohé-může-sama-eu-osobně-bych-řekl-že-bez-evropské-unie-jim-britům-bude-líp-ale-není-to-z-mé
Citáty o Moudrosti: Bible je dopis, který poslal Bůh nám; modlitba je dopis, který my zašleme jemu -Matthew Henry


bible-dopis-který-poslal-bůh-nám-modlitba-dopis-který-my-zašleme-jemu
Citáty o Moudrosti: Být ženou je něco úplně jiného než být mužem. Prostor, který mají ženy v naší kultuře (té skandinávské, ale jistě i v té vaší) je menší. A myslím si, že je důležité na to poukázat -Hanne Orstavik


Citáty o Moudrosti: Člověk je to, v co věří -Anton Pavlovič Čechov


Citáty o Moudrosti: Největší nebezpečí - ztratit sama sebe - se může ve světě přejít tiše a jako by nic. Není ztráty, jež by se oplakávala méně -Søren Kierkegaard


největší-nebezpečí-ztratit-sama-sebe-se-může-ve-světě-přejít-tiše-a-jako-by-nic-není-ztráty-ž-by-se-oplakávala-méně
Citáty o Moudrosti: Málo lidí o sobě může říci, že je prosto víry, že svět, jenž nás obklopuje, je ve skutečnosti výtvorem jejich vlastní představivosti. (Dvory Chaosu) -Roger Zelazny


málo-lidí-o-sobě-může-ří-že-prosto-víry-že-svět-jenž-nás-obklopuje-ve-skutečnosti-výtvorem-jejich-vlastní-představivosti-dvory
Citáty o Moudrosti: Platón je mi velmi drahý, ale pravda ještě dražší -Aristoteles


platón-mi-velmi-drahý-ale-pravda-ště-dražší
Citáty o Moudrosti: Morální je to, co i s odstupem času považujeme za dobré, nemorální, co považujeme za špatné -Ernest Hemingway


morální-to-co-i-s-odstupem-času-považujeme-za-dobré-nemorální-co-považujeme-za-špatné
Citáty o Moudrosti: Očekávejte to nejlepší. Připravte se na nejhorší. Využijte to, co přijde -Zig Ziglar


očekávejte-to-nejlepší-připravte-se-na-nejhorší-využijte-to-co-přijde
Citáty o Moudrosti: Muž umí mlčet tak rafinovaně, že nikoho nenapadne, že vlastně mnohdy nemá co říci -Friedrich Wieck


muž-umí-mlč-tak-rafinovaně-že-nikoho-nenapadne-že-vlastně-mnohdy-nemá-co-ří
Citáty o Moudrosti: Milost znamená, že Bůh ví o každé chybě, které se ve své službě dopustím, a přes to všechno si mě vybere -Rick Warren


milost-znamená-že-bůh-ví-o-každé-chybě-které-se-ve-své-službě-dopustím-a-přes-to-všechno-mě-vybere
Citáty o Moudrosti: Zemřít nemůže být horší než takhle žít -Mike Tyson


zemřít-nemůže-být-horší-než-takhle-žít
Citáty o Moudrosti: Všechny mé filmy jsou osobní. Nejsem profesionální spisovatel, a nevím jak vymýšlet příběhy. Vše, co jsem udělala - je o mě a mém okolí. Líbí se mi


Citáty o Moudrosti: Bůh nikoho nespasil proto, že je kazatel, ani proto, že je schopný kazatel; ale protože je ospravedlněný, posvěcený člověk a tedy věrný v díle svého Pána. Dbejte tedy na prvním místě sami na sebe, abyste byli tím, o čem přesvědčujete ostatní, aby byli, a věřili tomu, o čem přesvědčujete ostatní, aby věřili, a srdečně přijali Spasitele, kterého jim nabízíte -Richard Baxter


Citáty o Moudrosti: Časy se stále mění a my se měníme s nimi -Walther


Časy-se-stá-mění-a-my-se-měníme-s-nimi
Citáty o Moudrosti: Člověk potřebuje účasti, aby cítil, že je členem lidstva, které by nežilo, kdyby nebylo vzájemné lásky -Sofie Podlipská


Člověk-potřebuje-účasti-aby-cítil-že-členem-lidstva-které-by-nežilo-kdyby-nebylo-vzájemné-lásky
Citáty o Moudrosti: Je to úplně zničené, to je děsné. Na zemi to musí být ještě mnohem děsnější.(při přeletu nad územím zničeným hurikánem Katrina) -George Bush


je-to-úplně-zničé-to-děsné-na-zemi-to-musí-být-ště-mnohem-děsnějšípři-přeletu-nad-územím-zničým-hurikánem-katrina
Citáty o Moudrosti: Kolektiv je prostředkem, individuum účelem -Ernst Fischer


kolektiv-prostředkem-individuum-účelem
Citáty o Moudrosti: Neprošel jsem hereckou výukou, takže jsem se hodně spoléhal na instinkt. Hrál jsem podle toho, jak jsem to cítil. Chvílemi jsem ale uháněl jako kůň a režiséři museli chytnout otěže a stahovat mě zpátky -Omar Sy


Citáty o Moudrosti: Náboženská zkušenost je nezbytnou komponentou lidského života, která potřebuje ve společnosti prostor. Nelze ji odsouvat na okraj a upírat jí význam. Právě to se děje, když kvůli údajné nutnosti skrýváme svou víru a nedáváme najevo vlastní náboženské přesvědčení -Angelo Bagnasco


Citáty o Moudrosti: Národ a půda jsou neodlučitelné pojmy. (1925) -Eugen Ledebur-Wicheln


Citáty o Moudrosti: Naše nenávist k válečným veteránům byla nekonečná. (postoj Lefebvrevy generace k veteránům z 1. světové války) -Henri Lefebvre


naše-nenávist-k-váčným-veteránům-byla-nekonečná-postoj-lefebvrevy-generace-k-veteránům-z-1-světové-války
Citáty o Moudrosti: Říká se, že


Říká-se-že-život-oceánem-bolesti-to-možné-ale-jeho-pěna-krásná
Citáty o Moudrosti: Příroda se na podzim zbavuje všech připomínek uplynulého léta: listí, ovoce i trávy. Také člověk by to měl tak dělat a neschovávat staré papíry a listy, které mu zabraňují prožívat nové a čisté jaro. Já to tak bohužel činit nedovedu a tak, si při každé nové práci, jež by mohla být živá a radostná, připadám jako nevyhrabaná zahrada, v níž se svěží letošní rostlinky musí těžce prodírat zaschlou loňskou trávou -Otto František Babler


Citáty o Moudrosti: Když se to nepodaří napoprvé, zkusím to znovu a znovu až se to podaří -C. Diane


když-se-to-nepodaří-napoprvé-zkusím-to-znovu-a-znovu-až-se-to-podaří
Citáty o Moudrosti: Hudba je klíč k ženskému srdci -Johann Gottfried Seume


Citáty o Moudrosti: Pohled není všechno, pohodlí není všechno, peníze nejsou všechno, zdraví není všechno, úspěch není všechno, štěstí není všechno, dokonce ani všechno není všechno. V životě jde o víc než o všechno -Sharon Turner


Citáty o Moudrosti: To je poslední nárok, který církev vznáší. - (Údajně řečeno v roce 1991. První zmínky se objevují v roce 2011 v diskusi o církevních restitucích, následně je údajný citát hojně rozšiřován jejich odpůrci.) -František Tomášek


Citáty o Moudrosti: Když optimista vidí svatozář, pesimista pod ní hledá čertovská kopýtka...a realista je tam najde -Zdeňka Ortová


když-optimista-vidí-svatozář-pesimista-pod-ní-hledá-čertovská-kopýtkaa-realista-tam-najde
Citáty o Moudrosti: Teď teprve chci žít pro někoho druhého, teď teprve miluji, teď je život nádherný a cenu má každý den a žádný nesmí býti ztracen -Jarmila Glazarová


teď-teprve-chci-žít-pro-někoho-druhého-teď-teprve-miluji-teď-život-nádherný-a-cenu-má-každý-den-a-žádný-nesmí-býti-ztracen
Citáty o Moudrosti: Samota rozhlodává duši stejně jako voda skály... Kopí osudu -Wilbur Smith


samota-rozhlodává-ši-stejně-jako-voda-skály-kopí-osudu
Citáty o Moudrosti: Pýcha je jistý způsob pohrdání lidmi – vyjma sebe -Theofrastos


pýcha-jistý-způsob-pohrdání-lidmi-vyjma-sebe
Citáty o Moudrosti: Tvoje nemoc je Kristus a lék na ni neexistuje. Nikdy se z toho neuzdravíš! -Joseph Fadelle


tvoje-nemoc-kristus-a-lék-na-neexistuje-nikdy-se-z-toho-neuzdravíš
Citáty o Moudrosti: Lidé nedělají to, co chtějí. Naštěstí! -Jules Renard


lidé-nedělají-to-co-chtějí-naštěstí
Citáty o Moudrosti: Abys získal štěstí, jen hledej na správném místě. Tím správným místem je tvé sebedávající srdce -Sri Chinmoy


abys-získal-štěstí-jen-hledej-na-správném-místě-tím-správným-místem-tvé-sebedávají́-srdce
Citáty o Moudrosti: Je zajímavé, kolik mužů s budoucností padne do rukou žen s minulostí -Michelangelo Antonioni


je-zajímavé-kolik-mužů-s-budoucností-padne-do-rukou-ž-s-minulostí
Citáty o Moudrosti: Izrael má sklon ustoupit ve chvíli, kdy si uvědomí, že je jeho protivník silný. Izraelská armáda a politické vedení dává přednost tyranizovat státy a entity s chabou vojenskou silou, jako jsou Palestina, Sýrie nebo Libanon. Proto také od roku 1967 ještě nedošlo k vojenské konfrontaci s Jordánskem. A proto také Izrael vojensky zaútočil na Mavi Marmaru a násilím neozbrojeným lodím zabránil doplout do Gazy. Pokud by tyto lodě ale měly vojenskou eskortu, situace by byla jiná -Richard Silverstein


Citáty o Moudrosti: Je dobré pozorovat na cizím neštěstí to, čemu se sami máme vyhnout -Publilius Syrus


je-dobré-pozorovat-na-cizím-neštěstí-to-čemu-se-sami-máme-vyhnout