Citáty o Moudrosti

Citáty o Moudrosti: Nikdo nemá víc než jeden život. Je však mnoho lidí, kteří kromě svého života utrácejí i několik cizích -Dušan Radovič


nikdo-nemá-víc-než-jeden-život-je-však-mnoho-lidí-kteří-kromě-svého-života-utrácejí-i-několik-cizích
Citáty o Moudrosti: Všude samá podělaná poušť, a pro koho? Jen pro nás a pár hadů. Oni nemůžou jíst nás a my nemůžeme jíst je! – Tenhle výrok je pravdivý jen z poloviny. Není to úplně neznámý jev, existují místa, kde lidé hady jedí. (Dlouhá cesta) -Sławomir Rawicz


Citáty o Moudrosti: Nemo enim fere saltat sobrius, nisi forte insanit.Nikdo neskáče za střízliva, pokud není blázen -Marcus Tullius Cicero


nemo-enim-fere-saltat-sobrius-nisi-forte-insanitnikdo-neskáče-za-střízliva-pokud-není-blázen
Citáty o Moudrosti: Zákony vydávají starci a muži. Mladíci a ženy chtějí výjimky, starci pravidlo -Johann Wolfgang von Goethe


zákony-vydávají-starci-a-muži-mladí-a-ženy-chtějí-výjimky-starci-pravidlo
Citáty o Moudrosti: Vypadl mi zub zrovna ve chvíli, kdy jsem se považoval za věčného -Valeriu Butulescu


vypadl-mi-zub-zrovna-ve-chvíli-kdy-jsem-se-považoval-za-věčného
Citáty o Moudrosti: Základem ctnosti může být i chorobná nečinnost -Valeriu Butulescu


základem-ctnosti-může-být-i-chorobná-nečinnost
Citáty o Moudrosti: Žena váhá zamilovat se, obává-li se, že její láska nebude opětována -Joséphine Baker


Žena-váhá-zamilovat-se-obává-li-se-že-její-láska-nebude-opětována
Citáty o Moudrosti: Kníže je prvním služebníkem svého státu -Fridrich II. Veliký


Citáty o Moudrosti: Sebeláska nás činí spokojenými, nikoliv šťastnými -Jevgenij Abramovič Baratynskij


Citáty o Moudrosti: Každému, jak se zrodí, dá do vínku příroda vadu -Sextus Propertius


každému-jak-se-zrodí-dá-do-vínku-příroda-vadu
Citáty o Moudrosti: Vrátil jsem boxu jeho syrovou formu. Buď zabiješ, nebo budeš zabit. Jen vítěz bere vše -Mike Tyson


vrátil-jsem-boxu-jeho-syrovou-formu-buď-zabiješ-nebo-budeš-zabit-jen-vítěz-bere-vše
Citáty o Moudrosti: Je-li život plný běd, je trapné snášet jej. Je-li šťastný, je hrozné jej ztratit. Jedno jako druhé -Jean de La Bruyere


je-li-život-plný-běd-trapné-snáš-jej-je-li-šťastný-hrozné-jej-ztratit-jedno-jako-druhé
Citáty o Moudrosti: Rozum nás klame častěji nežli příroda -Luc de Clapiers de Vauvenargues


Citáty o Moudrosti: Nikdo není větším milovníkem než ten, kdo je omezován tím, co miluje -Gustave Courbet


nikdo-není-větším-milovníkem-než-ten-kdo-omezován-tím-co-miluje
Citáty o Moudrosti: Na scéně v MET všechno svádí k obrovskému gestu. Avšak i nejmenší váš pohyb je vidět. Je to neuvěřitelné, ale všechno je vidět -Anthony Minghella


na-scéně-v-met-všechno-svádí-k-obrovskému-gestu-avšak-i-nejmenší-váš-pohyb-vidět-je-to-neuvěřitelné-ale-všechno-vidět
Citáty o Moudrosti: Myslet znamená rozkládat brannost -Karlludwig Opitz


Citáty o Moudrosti: Prohráli jsme, ale v dobré Boží prozřetelnosti zjevná porážka často dokazuje požehnání -Robert Edward Lee


prohráli-jsme-ale-v-dobré-boží-prozřetelnosti-zjevná-porážka-často-dokazuje-požehnání
Citáty o Moudrosti: Nakonec, dříve nebo později, bude muset česká společnost své vylhané a překroucené dějiny opustit, přestat neustále dokazovat světu i sama sobě, že Češi nejsou méněcenní a že se mu dokáží vyrovnat -Tomáš Krystlík


Citáty o Moudrosti: Jestli se setkáš s nenávistí, jestli tě obviní, nechají padnout, můžeš od lidí, kteří tě znají, očekávat jednu ze dvou reakcí – někteří se k smečce připojí, druzí budou velice nenápadně předstírat, že nic nevědí, nic neslyší, takže se můžeš klidně dál s nimi vidět a mluvit s nimi. Ta druhá kategorie, ohleduplná a taktní, to jsou tvoji přátelé. (Identité) -Milan Kundera


Citáty o Moudrosti: Muži a ženy se dobře poznávají jenom prostřednictvím svých těl. Proto, když se začne mluvit o lásce, nakonec to končí vyspáním v posteli, ať už to vyspání je inspirováno vášní nebo rozkoší -Gabriel Chevalier


Citáty o Moudrosti: Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také uplatňovat -Marcus Tullius Cicero


nemůžeme-moudrost-stá-jenom-sbírat-musíme-ji-také-uplatňovat
Citáty o Moudrosti: Žena je hodna milování, nikoli lásky -Gaius Julius Caesar


Citáty o Moudrosti: Hlupák je potrava bohatá na kalorie a vitamíny. Něco jako hovězí -Jean Dutourd


hlupák-potrava-bohatá-na-kalorie-a-vitamíny-něco-jako-hovězí
Citáty o Moudrosti: Kněz je něco tak nesmírného, že kdyby to on sám pochopil, zemřel by.(Esprit du Curé d’Ars, Paříž 1935, citace z [http://www.cirkev.cz/res/data/004/000512.pdf cirkev.cz]) -Jean Maria Vianney


kněz-něco-tak-nesmírného-že-kdyby-to-on-sám-pochopil-zemřel-byesprit-curé-dars-paříž-1935-citace-z-httpwwwcirkevczresdata004000512pdf
Citáty o Moudrosti: Těžko je vymýšleti žerty, když v duši je žal -Albius Tibullus


Citáty o Moudrosti: Kdybych byl obmezen po všechny své dny na kout podkrovní světničky jako pavouk, svět by byl pro mne právě tak široký, pokud bych měl kolem sebe své myšlenky -Henry David Thoreau


kdybych-byl-obmezen-po-všechny-své-dny-na-kout-podkrovní-světničky-jako-pavouk-svět-by-byl-pro-mne-právě-tak-široký-pokud-bych-měl-kolem
Citáty o Moudrosti: Geniální člověk se nedopouští omylu. Jeho vady jsou vědomé a otevírají cesty objevům -James Joyce


geniální-člověk-se-nedopouští-omylu-jeho-vady-jsou-vědomé-a-otevírají-cesty-objevům
Citáty o Moudrosti: Myslel jsem si to, když jsem viděl ty stopy, ale teď už to vím najisto. Tohle je práce Žabináče. (Zvláštní recept - Predátor volume 3) -Brian McDonald


myslel-jsem-to-když-jsem-viděl-ty-stopy-ale-teď-už-to-vím-najisto-tohle-prá-Žabináče-zvláštní-recept-predátor-volume-3
Citáty o Moudrosti: Ve stáří není lepší útěchy než to, že jsme celou sílu svého mládí vtělili do díla, které nestárne s námi -Arthur Schopenhauer


ve-stáří-není-lepší-útěchy-než-to-že-jsme-celou-sílu-svého-mládí-vtělili-do-dí-které-nestárne-s-námi
Citáty o Moudrosti: Korunou každé ženy je láska -Euripidés


Citáty o Moudrosti: Když se lid neděsí hrozného, dochází k nejhoršímu -Lao-c'


když-se-lid-neděsí-hrozného-dochází-k-nejhoršímu
Citáty o Moudrosti: Cestování letadlem má proti jinému tu výhodu, že se při něm se svými spolucestujícími nudíte mnohem kratší dobu -Oldřich Fišer


cestování-letadlem-má-proti-jinému-výhodu-že-se-při-něm-se-svými-spolucestujícími-nudíte-mnohem-kratší-dobu
Citáty o Moudrosti: Jsem humanista, to, aspoň částečně, znamená, že se snažím chovat slušně i bez toho, aniž bych za to po smrti čekal nějakou odměnu či trest. Až kvůli nám umře poslední živý tvor, jak by bylo poetické, kdyby Země mohla říct hlasem zvedajícím se možná ze dna Velkého kaňonu:  Je po všem. Lidem se tu nelíbilo -Kurt Vonnegut


Citáty o Moudrosti: Tajemstvím štěstí je něco obdivovat, a zároveň po tom netoužit -Francis Herbert Bradley


tajemstvím-štěstí-něco-obdivovat-a-zároveň-po-tom-netoužit
Citáty o Moudrosti: Pro Evropu byla migrace děsivá věc a za mnohé může sama EU. Osobně bych řekl, že bez Evropské unie jim (Britům) bude líp, ale není to z mé strany doporučení, jen pocit -Donald Trump


pro-evropu-byla-migrace-děsivá-věc-a-za-mnohé-může-sama-eu-osobně-bych-řekl-že-bez-evropské-unie-jim-britům-bude-líp-ale-není-to-z-mé
Citáty o Moudrosti: Bible je dopis, který poslal Bůh nám; modlitba je dopis, který my zašleme jemu -Matthew Henry


bible-dopis-který-poslal-bůh-nám-modlitba-dopis-který-my-zašleme-jemu