Citáty o Inspiraci

Citáty o Inspiraci: Přátelství zdvojnásobuje radosti a na polovinu zmenšuje bolest -Francis Bacon


přátelství-zdvojnásobuje-radosti-a-na-polovinu-zmenšuje-bolest
Citáty o Inspiraci: Za jeden měsíc čtení Knihy Boží jsem získal více pravého poznání, než bych kdy mohl nabýt ze všech lidských spisů -George Whitefield


za-jeden-měsíc-čtení-knihy-boží-jsem-získal-ví-pravého-poznání-než-bych-kdy-mohl-nabýt-ze-všech-lidských-spisů
Citáty o Inspiraci: Nedělám to pro peníze, protože pak by mě to nebavilo -Tomáš Ortel


nedělám-to-pro-peníze-protože-pak-by-mě-to-nebavilo
Citáty o Inspiraci: Báseň nesmí tvořit myšlenky, ale konkurovat s nimi -Otto František Babler


báseň-nesmí-tvořit-myšlenky-ale-konkurovat-s-nimi
Citáty o Inspiraci: Satanův největší úspěch je, když lidem namluví, že mají dost času, než zemřou, aby zvážili své věčné blaho -John Owen


satanův-největší-úspěch-když-lidem-namluví-že-mají-dost-času-než-zemř-aby-zvážili-své-věčné-blaho
Citáty o Inspiraci: Učení stoiků, že máme svým žádostem odpomoci vyhlazením svých potřeb, mi připadá jako výzva: uřízněme si nohy, abychom nepotřebovali boty! -Jonathan Swift


učí-stoiků-že-máme-svým-žádostem-odpomoci-vyhlazením-svých-potřeb-mi-připadá-jako-výzva-uřízněme-nohy-abychom-nepotřebovali-boty
Citáty o Inspiraci: Uvědom si, že když někomu vyrazíš z ruky pero, může se chopit pušky -Stanisław Jerzy Lec


uvědom-že-když-někomu-vyrazíš-z-ruky-pero-může-se-chopit-pušky
Citáty o Inspiraci: …Jde o to, aby se lidské chápání a cítění spíše posunulo k hranicím anarchistických myšlenek spojených s co největším odstraněním té techniky, která jakýmkoli způsobem může závažněji poškozovat životní prostředí. Jde o dlouhodobý proces, který je ale nutné v nejbližších chvílích zahájit. Je jedno, jestli si jeho nositelé budou říkat anarchisté, komunisté, primitivisté nebo třeba puntíčkovaní chrobáci… -John Zerzan


Citáty o Inspiraci: Všechno pomíjí - vzpomínka na slova, na polibky, na milostná objetí, ale souzvuk duší je nesmazatelný -Romain Rolland


všechno-pomíjí-vzpomínka-na-slova-na-polibky-na-milostná-objetí-ale-souzvuk-ší-nesmazatelný
Citáty o Inspiraci: Dbej, abys dosáhl toho, co se ti líbí, nebo shledáš, že jsi nucen mít zálibu v tom, čeho jsi dosáhl -George Bernard Shaw


dbej-abys-áhl-toho-co-se-ti-líbí-nebo-shledáš-že-jsi-nucen-mít-zálibu-v-tom-čeho-jsi-áhl
Citáty o Inspiraci: Nevzdáte-li se starých způsobů myšlení, váš život bude plný bolesti, násilí, zmatku a šílenství -Eckhart Tolle


nevzdáte-li-se-starých-způsobů-myšlení-váš-život-bude-plný-bolesti-násilí-zmatku-a-šílenství
Citáty o Inspiraci: Především jsem poznala ty dívky, které upřednostňují to, že budou hrát jako muži, místo aby objevily svůj vlastní styl. Ženy mají zvláštní cítění rytmu. Jejich styl hraní je stupidní, ale přece jenom cool. — roku 1992 -Courtney Love


Citáty o Inspiraci: A všechno to zvládneš, protože máš silné srdce. Srdce, které je schopné lásky. Které dokáže tak milovat lidi a život, že by sis to ani nedokázala představit. (Bez naděje) -Colleen Hoover


a-všechno-to-zvládneš-protože-máš-silné-srdce-srdce-které-schopné-lásky-které-dokáže-tak-milovat-lidi-a-život-že-by-sis-to-ani
Citáty o Inspiraci: Wafah, Najio, Noor, můžete žít život, jaký chcete, a hlavně můžete být tím, kým chcete. (Temné království) -Carmen Bin Ladin


wafah-najio-noor-můžete-žít-život-jaký-chcete-a-hlavně-můžete-být-tím-kým-chcete-temné-království
Citáty o Inspiraci: Advokátka Bartonů! -- Walter Savage Landor -Elizabeth Gaskellová


Citáty o Inspiraci: Historie ženy je historií nejhorší tyranie, jakou kdy svět poznal: tyranie slabého nad silným -Oscar Wilde


historie-ženy-historií-nejhorší-tyranie-jakou-kdy-svět-poznal-tyranie-slabého-nad-silným
Citáty o Inspiraci: Nejvíc se zesměšňují staří lidé, kteří bývali roztomilí, když zapomínají, že už nejsou -François de La  Rochefoucauld


nejvíc-se-zesměšňují-staří-lidé-kteří-bývali-roztomilí-když-zapomínají-že-už-nejsou
Citáty o Inspiraci: Vzácná je šťastná doba, kdy můžeš cítit co chceš a mluvit co cítíš -Publius Cornelius Tacitus


vzácná-šťastná-doba-kdy-můžeš-cítit-co-chceš-a-mluvit-co-cítíš
Citáty o Inspiraci: Hlavní rozdíl mezi erotickým a sci-fi filmem: průměrný divák nalezne ve své posteli spíš takového mimozemšťana než takový sex -Zdeňka Ortová


hlavní-rozdíl-mezi-erotickým-a-sci-fi-filmem-průměrný-divák-nalezne-ve-své-posteli-spíš-takového-mimozemšťana-než-takový-sex
Citáty o Inspiraci: Mluvte s lidmi o nich samotných a budou vám naslouchat celé hodiny -Benjamin Disraeli


mluvte-s-lidmi-o-nich-samotných-a-budou-vám-naslouchat-celé-hodiny
Citáty o Inspiraci: Kde by se octla rozumná matka astronomie, kdyby bláznivá dcera astrologie nic nevydělala? -Johannes Kepler


kde-by-se-octla-rozumná-matka-astronomie-kdyby-bláznivá-dcera-astrologie-nic-nevydělala
Citáty o Inspiraci: Jenom bláznovi se zdá život majetkem. Rozumnému je lhostejno, zda život nebo smrt -Hegesias z Kyrény


jenom-bláznovi-se-zdá-život-majetkem-rozumnému-lhostejno-zda-život-nebo-smrt
Citáty o Inspiraci: Zlo, které lidé pášou, je přežívá. Dobro je mnohdy pohřbeno s jejich kostmi -William Shakespeare


zlo-které-lidé-páš-přežívá-dobro-mnohdy-pohřbeno-s-jejich-kostmi
Citáty o Inspiraci: A ohýbat snaž se, dokud jsou přístupné děti a dokud tvárnit se dají -Maro Publius Vergilius


a-ohýbat-snaž-se-dokud-jsou-přístupné-děti-a-dokud-tvárnit-se-dají
Citáty o Inspiraci: Kolik sklízíš, tak žij -Aulus Persius Flaccus


Citáty o Inspiraci: Když člověk ztratí vlastní úhel pohledu, ztrácí svůj život -Martin Petiška


když-člověk-ztratí-vlastní-úhel-pohledu-ztrácí-svůj-život
Citáty o Inspiraci: Demokracie je krásná teorie, ve skutečnosti je to ale klam. Vy v Americe to jednoho dne uvidíte -Benito Mussolini


demokracie-krásná-teorie-ve-skutečnosti-to-ale-klam-vy-v-americe-to-jednoho-dne-uvidíte
Citáty o Inspiraci: Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal -Antoine de Saint-Exupéry


stáváš-se-navždy-zodpovědným-za-to-cos-k-sobě-připoutal
Citáty o Inspiraci: Můžete onemocnět ze strachu z nemoci. Stejně jako můžete zestárnout ze strachu ze stáří. Vy myslíte, že život trápí vás, a my máme dojem, že to vy trápíte, otravujete a ponižujete život -Dušan Radovič


Citáty o Inspiraci: V bezútěšnosti všedních dnů je Ježíš přítomen při každé příležitosti, kdy překonáme sami sebe -Michel Quoist


v-bezútěšnosti-všedních-dnů-ježíš-přítomen-při-každé-přížitosti-kdy-překonáme-sami-sebe
Citáty o Inspiraci: Vím jenom tolik, kolik jsem prožil -Ralph Waldo Emerson


Citáty o Inspiraci: Vládychtivost je náruživější než všechny vášně -Publius Cornelius Tacitus


Citáty o Inspiraci: Hlavní otcova povinnost vůči dítěti je účastnit se při jeho početí -Václav Dušek


hlavní-otcova-povinnost-vůči-dítěti-účastnit-se-při-jeho-počí
Citáty o Inspiraci: Liston byl nejstrašnější, Foreman nejsilnější a Patterson nejlepší… -Muhammad Ali


liston-byl-nejstrašnější-foreman-nejsilnější-a-patterson-nejlepší
Citáty o Inspiraci: Studiem historie se lze nejlépe vzdělat a připravit pro aktivní politický život -Polybios


studiem-historie-se-lze-nejlépe-vzdělat-a-připravit-pro-aktivní-politický-život
Citáty o Inspiraci: Veni, vidi, Deus vicit! -Jan III. Sobieski