Citáty o Inspiraci

Citáty o Inspiraci: Přátelství zdvojnásobuje radosti a na polovinu zmenšuje bolest -Francis Bacon


přátelství-zdvojnásobuje-radosti-a-na-polovinu-zmenšuje-bolest
Citáty o Inspiraci: Za jeden měsíc čtení Knihy Boží jsem získal více pravého poznání, než bych kdy mohl nabýt ze všech lidských spisů -George Whitefield


za-jeden-měsíc-čtení-knihy-boží-jsem-získal-ví-pravého-poznání-než-bych-kdy-mohl-nabýt-ze-všech-lidských-spisů
Citáty o Inspiraci: Nedělám to pro peníze, protože pak by mě to nebavilo -Tomáš Ortel


nedělám-to-pro-peníze-protože-pak-by-mě-to-nebavilo
Citáty o Inspiraci: Báseň nesmí tvořit myšlenky, ale konkurovat s nimi -Otto František Babler


báseň-nesmí-tvořit-myšlenky-ale-konkurovat-s-nimi
Citáty o Inspiraci: Satanův největší úspěch je, když lidem namluví, že mají dost času, než zemřou, aby zvážili své věčné blaho -John Owen


satanův-největší-úspěch-když-lidem-namluví-že-mají-dost-času-než-zemř-aby-zvážili-své-věčné-blaho
Citáty o Inspiraci: Učení stoiků, že máme svým žádostem odpomoci vyhlazením svých potřeb, mi připadá jako výzva: uřízněme si nohy, abychom nepotřebovali boty! -Jonathan Swift


učí-stoiků-že-máme-svým-žádostem-odpomoci-vyhlazením-svých-potřeb-mi-připadá-jako-výzva-uřízněme-nohy-abychom-nepotřebovali-boty
Citáty o Inspiraci: Uvědom si, že když někomu vyrazíš z ruky pero, může se chopit pušky -Stanisław Jerzy Lec


uvědom-že-když-někomu-vyrazíš-z-ruky-pero-může-se-chopit-pušky
Citáty o Inspiraci: …Jde o to, aby se lidské chápání a cítění spíše posunulo k hranicím anarchistických myšlenek spojených s co největším odstraněním té techniky, která jakýmkoli způsobem může závažněji poškozovat životní prostředí. Jde o dlouhodobý proces, který je ale nutné v nejbližších chvílích zahájit. Je jedno, jestli si jeho nositelé budou říkat anarchisté, komunisté, primitivisté nebo třeba puntíčkovaní chrobáci… -John Zerzan


Citáty o Inspiraci: Všechno pomíjí - vzpomínka na slova, na polibky, na milostná objetí, ale souzvuk duší je nesmazatelný -Romain Rolland


všechno-pomíjí-vzpomínka-na-slova-na-polibky-na-milostná-objetí-ale-souzvuk-ší-nesmazatelný
Citáty o Inspiraci: Dbej, abys dosáhl toho, co se ti líbí, nebo shledáš, že jsi nucen mít zálibu v tom, čeho jsi dosáhl -George Bernard Shaw


dbej-abys-áhl-toho-co-se-ti-líbí-nebo-shledáš-že-jsi-nucen-mít-zálibu-v-tom-čeho-jsi-áhl
Citáty o Inspiraci: Nevzdáte-li se starých způsobů myšlení, váš život bude plný bolesti, násilí, zmatku a šílenství -Eckhart Tolle


nevzdáte-li-se-starých-způsobů-myšlení-váš-život-bude-plný-bolesti-násilí-zmatku-a-šílenství
Citáty o Inspiraci: Především jsem poznala ty dívky, které upřednostňují to, že budou hrát jako muži, místo aby objevily svůj vlastní styl. Ženy mají zvláštní cítění rytmu. Jejich styl hraní je stupidní, ale přece jenom cool. — roku 1992 -Courtney Love


Citáty o Inspiraci: A všechno to zvládneš, protože máš silné srdce. Srdce, které je schopné lásky. Které dokáže tak milovat lidi a život, že by sis to ani nedokázala představit. (Bez naděje) -Colleen Hoover


a-všechno-to-zvládneš-protože-máš-silné-srdce-srdce-které-schopné-lásky-které-dokáže-tak-milovat-lidi-a-život-že-by-sis-to-ani
Citáty o Inspiraci: Wafah, Najio, Noor, můžete žít život, jaký chcete, a hlavně můžete být tím, kým chcete. (Temné království) -Carmen Bin Ladin


wafah-najio-noor-můžete-žít-život-jaký-chcete-a-hlavně-můžete-být-tím-kým-chcete-temné-království
Citáty o Inspiraci: Advokátka Bartonů! -- Walter Savage Landor -Elizabeth Gaskellová


Citáty o Inspiraci: Historie ženy je historií nejhorší tyranie, jakou kdy svět poznal: tyranie slabého nad silným -Oscar Wilde


historie-ženy-historií-nejhorší-tyranie-jakou-kdy-svět-poznal-tyranie-slabého-nad-silným
Citáty o Inspiraci: Nejvíc se zesměšňují staří lidé, kteří bývali roztomilí, když zapomínají, že už nejsou -François de La  Rochefoucauld


nejvíc-se-zesměšňují-staří-lidé-kteří-bývali-roztomilí-když-zapomínají-že-už-nejsou
Citáty o Inspiraci: Vzácná je šťastná doba, kdy můžeš cítit co chceš a mluvit co cítíš -Publius Cornelius Tacitus


vzácná-šťastná-doba-kdy-můžeš-cítit-co-chceš-a-mluvit-co-cítíš
Citáty o Inspiraci: Hlavní rozdíl mezi erotickým a sci-fi filmem: průměrný divák nalezne ve své posteli spíš takového mimozemšťana než takový sex -Zdeňka Ortová


hlavní-rozdíl-mezi-erotickým-a-sci-fi-filmem-průměrný-divák-nalezne-ve-své-posteli-spíš-takového-mimozemšťana-než-takový-sex
Citáty o Inspiraci: Mluvte s lidmi o nich samotných a budou vám naslouchat celé hodiny -Benjamin Disraeli


mluvte-s-lidmi-o-nich-samotných-a-budou-vám-naslouchat-celé-hodiny
Citáty o Inspiraci: Kde by se octla rozumná matka astronomie, kdyby bláznivá dcera astrologie nic nevydělala? -Johannes Kepler


kde-by-se-octla-rozumná-matka-astronomie-kdyby-bláznivá-dcera-astrologie-nic-nevydělala
Citáty o Inspiraci: Jenom bláznovi se zdá život majetkem. Rozumnému je lhostejno, zda život nebo smrt -Hegesias z Kyrény


jenom-bláznovi-se-zdá-život-majetkem-rozumnému-lhostejno-zda-život-nebo-smrt
Citáty o Inspiraci: Zlo, které lidé pášou, je přežívá. Dobro je mnohdy pohřbeno s jejich kostmi -William Shakespeare


zlo-které-lidé-páš-přežívá-dobro-mnohdy-pohřbeno-s-jejich-kostmi
Citáty o Inspiraci: A ohýbat snaž se, dokud jsou přístupné děti a dokud tvárnit se dají -Maro Publius Vergilius


a-ohýbat-snaž-se-dokud-jsou-přístupné-děti-a-dokud-tvárnit-se-dají
Citáty o Inspiraci: Kolik sklízíš, tak žij -Aulus Persius Flaccus


Citáty o Inspiraci: Když člověk ztratí vlastní úhel pohledu, ztrácí svůj život -Martin Petiška


když-člověk-ztratí-vlastní-úhel-pohledu-ztrácí-svůj-život
Citáty o Inspiraci: Demokracie je krásná teorie, ve skutečnosti je to ale klam. Vy v Americe to jednoho dne uvidíte -Benito Mussolini


demokracie-krásná-teorie-ve-skutečnosti-to-ale-klam-vy-v-americe-to-jednoho-dne-uvidíte
Citáty o Inspiraci: Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal -Antoine de Saint-Exupéry


stáváš-se-navždy-zodpovědným-za-to-cos-k-sobě-připoutal
Citáty o Inspiraci: Můžete onemocnět ze strachu z nemoci. Stejně jako můžete zestárnout ze strachu ze stáří. Vy myslíte, že život trápí vás, a my máme dojem, že to vy trápíte, otravujete a ponižujete život -Dušan Radovič


Citáty o Inspiraci: V bezútěšnosti všedních dnů je Ježíš přítomen při každé příležitosti, kdy překonáme sami sebe -Michel Quoist


v-bezútěšnosti-všedních-dnů-ježíš-přítomen-při-každé-přížitosti-kdy-překonáme-sami-sebe
Citáty o Inspiraci: Vím jenom tolik, kolik jsem prožil -Ralph Waldo Emerson


Citáty o Inspiraci: Vládychtivost je náruživější než všechny vášně -Publius Cornelius Tacitus


Citáty o Inspiraci: Hlavní otcova povinnost vůči dítěti je účastnit se při jeho početí -Václav Dušek


hlavní-otcova-povinnost-vůči-dítěti-účastnit-se-při-jeho-počí
Citáty o Inspiraci: Liston byl nejstrašnější, Foreman nejsilnější a Patterson nejlepší… -Muhammad Ali


liston-byl-nejstrašnější-foreman-nejsilnější-a-patterson-nejlepší
Citáty o Inspiraci: Studiem historie se lze nejlépe vzdělat a připravit pro aktivní politický život -Polybios


studiem-historie-se-lze-nejlépe-vzdělat-a-připravit-pro-aktivní-politický-život
Citáty o Inspiraci: Veni, vidi, Deus vicit! -Jan III. Sobieski


Citáty o Inspiraci: Je krásné spolu mlčet, krásnější spolu se smát -Friedrich Nietzsche


je-krásné-spolu-mlč-krásnější-spolu-se-smát
Citáty o Inspiraci: Fanatismus spočívá v tom, že člověk zdvojnásobí své úsilí když zapomněl svůj cíl. (The life of reason I.) -George Santayana


fanatismus-spočívá-v-tom-že-člověk-zdvojnásobí-své-úsilí-když-zapomněl-svůj-cíl-the-life-of-reason-i
Citáty o Inspiraci: Jedním z důvodů, proč mi středověká literatura skýtá potěšení, je touha zachovat při životě všechna ta zastaralá slova a zapomenuté gramatické konstrukce. V tomto smyslu má moje četba v sobě i jistý prvek užitečnosti – byť se trochu zdráhám použít tento výraz, neboť samozřejmě literatura se nečte kvůli praktickým účelům -Wolfgang Iser


Citáty o Inspiraci: Každý človek zabíja to, čo miluje -Oscar Wilde


každý-človek-zabíja-to-čo-miluje
Citáty o Inspiraci: Bůh stvořil člověka, protože ho opice zklamaly. Pak už na jakékoli další experimenty rezignoval -Mark Twain


bůh-stvoř-člověka-protože-ho-opice-zklamaly-pak-už-na-jakékoli-další-experimenty-rezignoval
Citáty o Inspiraci: Muž bez chrabrosti a odvahy je jen věc -Napoleon Bonaparte


Citáty o Inspiraci: Dobro pokouší člověka stejně silně jako zlo -Jean Dutourd


dobro-pokouší-člověka-stejně-silně-jako-zlo
Citáty o Inspiraci: I zastavené hodiny mají dvakrát denně pravdu. (Zelená míle) -Stephen King


i-zastavené-hodiny-mají-dvakrát-denně-pravdu-zelená-mí
Citáty o Inspiraci: Musel jsem se štípnout do ruky, abych se ujistil, že nespím. Ale i takové věci se mohou stát.(poté, kdy v roce 1995 v rádiu slyšel zprávu o své smrti) -Bohumil Hrabal


musel-jsem-se-štípnout-do-ruky-abych-se-ujistil-že-nespím-ale-i-takové-vě-se-mohou-státpoté-kdy-v-roce-1995-v-rádiu-slyšel-zprá-o-své
Citáty o Inspiraci: Úspěch s sebou přináší opuštěnost. Lidé si myslí, že máte všechno, že můžete dělat, co chcete. Vy přitom prahnete po naprosto základních věcech -Michael Jackson


Úspěch-s-sebou-přináší-opuštěnost-lidé-myslí-že-máte-všechno-že-můžete-dělat-co-chcete-vy-přitom-prahnete-po-naprosto
Citáty o Inspiraci: Pokud Vám chybí talent, snažte se ho získat prací -Joseph Schumpeter


pokud-vám-chybí-talent-snažte-se-ho-získat-prací
Citáty o Inspiraci: Bez svobody není odpovědnosti. Svoboda však není jen předpokladem, ale i krizí práva. Proto stojí v jeho středu soud, proto jsou od právního světa neodlučitelny pojmy viny, zločinu a trestu -Božena Komárková


Citáty o Inspiraci: Fantazie je náš duch nebo náš démon -Immanuel Kant


Citáty o Inspiraci: Naše postavení by bylo naprosto beznadějné nebýt jednoho. Existuje jedna věc v celém vesmíru, o níž víme víc, než se můžeme dozvědět z vnějšího pozorování. Tou věcí je člověk. Lidi nejen pozorujeme, lidmi jsme. Proto také víme, že se lidé nacházejí pod mravním zákonem, který nevytvořili, ale který nemohou zapomenout, a o němž vědí, že by ho měli být poslušni. ... Kdyby někdo studoval člověka zvenčí a neznal jazyk, takže by nemohl obdržet žádnou z našich informací zevnitř a byl odkázán na pozorování toho, jak si počínáme, nikdy by nezískal nejmenší důkaz o existenci mravního zákona. ... Stejně tak bychom se nikdy nemohli nadít, že pokud by bylo něco nad nebo za pozorovanými fakty, mohli bychom to objevit zvenčí. ... Kdyby mimo vesmír existovala nějaká řídící síla, nemohla by se nám ukazovat jako jeden z faktů uvnitř tohoto vesmíru - o nic víc než můžeme říci, že architekt domu je ve skutečnosti v tom domě zdí, schodištěm nebo krbem. Mohli bychom očekávat, že se projeví jediným možným způsobem, a sice v nás samých jako vliv nebo příkaz -Clive Staples Lewis


Citáty o Inspiraci: Někteří stráví celý svůj život hledáním způsobů, jak se potrestat za to, že se narodili -Ross Macdonald


někteří-stráví-celý-svůj-život-hledáním-způsobů-jak-se-potrestat-za-to-že-se-narodili
Citáty o Inspiraci: Z racka kámoše neuděláš. A z mrtvýho už vůbec ne -Romana Anna Novotná


z-racka-kámoše-neuděláš-a-z-mrtvýho-už-vůbec-ne
Citáty o Inspiraci: Co slíbíš, to splň! Lépe je, když neslibuješ, než když slíbíš a nesplníš -Bible (kniha)


co-slíbíš-to-splň-lépe-když-neslibuješ-než-když-slíbíš-a-nesplníš
Citáty o Inspiraci: Lepší pozdě nežli později. - Xemerius (Zelená jako smaragd) -Kerstin Gier


lepší-pozdě-nežli-později-xemerius-zelená-jako-smaragd
Citáty o Inspiraci: Všichni mají duši dítěte, a když si odmyslíte trochu té únavy a profesionálního cynismu, objeví se náhle sedmnáctiletý konzervatorista, plný okouzlení, nadšení a velké lásky k hudbě -Zubin Mehta


všichni-mají-ši-dítěte-a-když-odmyslíte-trochu-té-únavy-a-profesionálního-cynismu-objeví-se-náhle-sedmnáctiletý-konzervatorista-plný
Citáty o Inspiraci: Je to Léonard de Vinci, kdo dává našemu národnímu muzeu jeho jedinečnou hodnotu a originalitu, jaké není rovno. (o Leonardových obrazech v Louvru ) -François-Anatole Gruyer


je-to-léonard-de-vinci-kdo-dává-našemu-národnímu-muzeu-jeho-jedinečnou-hodnotu-a-originalitu-jaké-není-rovno-o-leonardových-obrazech-v
Citáty o Inspiraci: Kdo již nemiluje a už nechybuje, ten ať se dá pochovat -Johann Wolfgang von Goethe


Citáty o Inspiraci: Odborníků na pravdu je víc, než znalců vína - tomu se musí rozumět -Gabriel Laub


odborníků-na-pravdu-víc-než-znalců-vína-tomu-se-musí-rozumět
Citáty o Inspiraci: Pasivní poslušnost byla kdysi mylně považována za loajalitu. Nyní mohou lidé vyjadřovat pochybnosti o systému aniž by byli pokládání za neloajální -Bryan Baxter


pasivní-poslušnost-byla-kdysi-mylně-považována-za-loajalitu-nyní-mohou-lidé-vyjadřovat-pochybnosti-o-systému-aniž-by-byli-pokládání-za
Citáty o Inspiraci: Ženy jsou jako ta korouhvička na věži svatého Floriána -Victor Hugo


Ženy-jsou-jako-korouhvička-na-věži-svatého-floriána
Citáty o Inspiraci: Láska je trest za to, že nenecháme, aby zůstalo jen při rozmnožování -Helmar Nahr


láska-trest-za-to-že-nenecháme-aby-zůstalo-jen-při-rozmnožování
Citáty o Inspiraci: Máte-li jedno dítě, jste rodič. Máte-li dvě, jste rozhodčí -David Frost


máte-li-jedno-dítě-jste-rodič-máte-li-dvě-jste-rozhodčí
Citáty o Inspiraci: Přičiň se, abys byl opravdu tím, čím se chceš stát! -Johann Wolfgang von Goethe


Citáty o Inspiraci: Inteligentní žena se nespoléhá na svou krásu -Pablo Picasso


inteligentní-žena-se-nespoléhá-na-svou-krásu
Citáty o Inspiraci: Ani den bez čárky - na tácku -Václav Dušek


Citáty o Inspiraci: Zlořečený ten, kterýž pro skývu chleba opustí pravdu -Jan Hus


zlořečý-ten-kterýž-pro-ský-chleba-opustí-pravdu
Citáty o Inspiraci: Kdyby vláda myslela odpovědné hospodaření vážně, tak sama hospodaří od roku 2010 s vyrovnaným rozpočtem, místo aby udělala za čtyři roky své vlády zvýšení dluhu o půl bilionu korun a předloží po seriózní domluvě s opozici skutečný ústavní zákon o vyrovnaném rozpočtu -Petr Mach (1975)


Citáty o Inspiraci: Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going -Jim Ryun


motivation-is-what-gets-you-started-habit-is-what-keeps-you-going
Citáty o Inspiraci: Vítězství se zapomínají snáz než porážky -Dušan Radovič


vítězství-se-zapomínají-snáz-než-porážky
Citáty o Inspiraci: Bůh bude mít na zemi vždy svou církev; nikdy ale neřekl, že bude na této straně nebe neomylná nebo zcela bez vady -Matthew Henry


bůh-bude-mít-na-zemi-vždy-svou-církev-nikdy-ale-neřekl-že-bude-na-této-straně-nebe-neomylná-nebo-zcela-bez-vady
Citáty o Inspiraci: Mám dojem, že ze všech klasiků si Taras Ševčenko zaslouží největší úctu, protože sám vyrostl z lidu, kdežto ostatní umělci většinou vyrůstají z nějakých škol. Když měl možnost se dostat do lepší životní situace, básník nezradil své názory -Zdenka Bergrová


Citáty o Inspiraci: Umělecké dílo je prohlašováno za nesrozumitelné podle staré zásady ze Švejka:


umělecké-dílo-prohlašováno-za-nesrozumitelné-podle-staré-zásady-ze-Švejka-das-ist-aber-eine-hure-sie-will-nicht-mit-mír-schlafen