Ztratit jednoho rodiče lze považovat za neštěstí, ale ztratit oba - to už je nedbalost


ztratit-jednoho-rodiče-lze-považovat-za-neštěstí-ale-ztratit-oba-to-už-nedbalost
oscar wildeztratitjednohorodičelzepovažovatzanetěstíaleztratitobatonedbalostztratit jednohojednoho rodičerodiče lzelze považovatpovažovat zaza neštěstíale ztratitztratit obaobaje nedbalostztratit jednoho rodičejednoho rodiče lzerodiče lze považovatlze považovat zapovažovat za neštěstíale ztratit obaztratit obauž je nedbalostztratit jednoho rodiče lzejednoho rodiče lze považovatrodiče lze považovat zalze považovat za neštěstíale ztratit obaztratit jednoho rodiče lze považovatjednoho rodiče lze považovat zarodiče lze považovat za neštěstí

Nejlépe bylo by vzdálit se  a nikdy se nevrátit, svým bližním a nejbližším ztratit se  a sám sobě ztratitKaždý z nás je zodpovědný za svou víru. Víra v nás totiž může sílit, růst, ale může také slábnout, můžeme ji dokonce ztratit – pro svou nedbalostProč jsou hrdí horalé a beduíni? Jsou nezávislí, nemají co ztratit, kdo má co ztratit, těžko může být hrdý a je nucen se pitvořitBohatství, uznání, všechno lze ztratit, ale štěstí ve vlastním srdci může být jen zastřeno a bude tě, pokud žiješ, vždy znovu obohacovatCelé neštěstí tohoto světa pochází z toho, že je mnohem lehčí ztratit dobré zvyky než špatnéKdo by si od dětství nezvykl na svět, musel by z něj ztratit rozum. Stačil by jej zničit zázrak jednoho jediného stromu