Velký příklad vždycky buď zkazí, nebo povznese celou generaci


velký-příklad-vždycky-buď-zkazí-nebo-povznese-celou-generaci
stefan zweigvelkýpříkladvždyckybuďzkazínebopovznesecelougeneracivelký příkladpříklad vždyckyvždycky buďbuď zkazínebo povznesepovznese celoucelou generacivelký příklad vždyckypříklad vždycky buďvždycky buď zkazínebo povznese celoupovznese celou generacivelký příklad vždycky buďpříklad vždycky buď zkazínebo povznese celou generacivelký příklad vždycky buď zkazí

Někdy jediné slovo člověka zdrtí nebo naopak – povzneseOhni musíš závidět, protože buď je, nebo není. Necítí štěstí, smutek, ani hněv. Prostě buď hoří, nebo neMužský má vždycky krom ženské ještě jedno želízko. Upaluje svíčku ze dvou konců. Buď kumpány, hospodu nebo politikuPříklad, zvláště příklad rodičů, je takřka morální athmosférou, v níž, jest-li příklad dobrý, děti jistý pud slušnosti, počestnosti a mravnosti vdechují, který jich nikdy zcela neopustí. Chybují-li a hřeší-li však rodiče sami, pozbývají práva na svých dětech neřády trestati, vydávajíce se v trapné nebezpečí, od dětí samých káránu a v posměch bránu býtiDoby se mění, ale mládí se vždycky musí nějak honosit a nadýmat, třeba to bylo v každé generaci něčím opačnýmOpravdu velká umělecká díla- stará řecká socha nebo portrét Velasqueze- jsou vždycky moderní, vždycky současná, vždycky našich časů