Radosť z nádherného západu slnka je nejako


radosť-z-nádherného-západu-slnka-nejako-reálnejšia-než-nejaký-astronomický-výpoč-domnelého-časového-bodu-v-ktorom-zem-spadne-do-slnka
viktor franklradosťndhernéhozpaduslnkanejakorelnejianežnejakýastronomickývýpočetdomneléhočasovéhoboduktoromzemspadnedoslnkaradosť zz nádhernéhonádherného západuzápadu slnkaslnka jeje nejakonež nejakýnejaký astronomickýastronomický výpočetvýpočet domneléhodomnelého časovéhočasového boduv ktoromktorom zemzem spadnespadne dodo slnkaradosť z nádhernéhoz nádherného západunádherného západu slnkazápadu slnka jeslnka je nejakonež nejaký astronomickýnejaký astronomický výpočetastronomický výpočet domneléhovýpočet domnelého časovéhodomnelého časového boduv ktorom zemktorom zem spadnezem spadne dospadne do slnkaradosť z nádherného západuz nádherného západu slnkanádherného západu slnka jezápadu slnka je nejakonež nejaký astronomický výpočetnejaký astronomický výpočet domneléhoastronomický výpočet domnelého časovéhovýpočet domnelého časového boduv ktorom zem spadnektorom zem spadne dozem spadne do slnkaradosť z nádherného západu slnkaz nádherného západu slnka jenádherného západu slnka je nejakonež nejaký astronomický výpočet domneléhonejaký astronomický výpočet domnelého časovéhoastronomický výpočet domnelého časového boduv ktorom zem spadne doktorom zem spadne do slnka

Jenningův zákon: Pravděpodobnost, že chleba spadne na zem namazanou stranou, je přímo úměrná ceně koberceNevezmi si človeka, o ktorom si myslíš, že s ním môžeš žiť. Vezmi si toho, o ktorom si myslíš, že nemôžeš žiť bez nehoJen málo lidí ze Západu si uvědomuje, že islám dal v 7. století ženám politická, zákonná a společenská práva, o nichž se západu ani nezdálo, práva o něž dokonce ženy v USA a jinde na světě musely bojovat ještě ve 20. stoletíMyslím, že láska je milost, ke které se nelze dopracovat. Spadne do klína, a když spadne do klína, musí být člověk vděčnýLogika tě dostane z bodu A do bodu B. Představivost tě dostane všudeJá jsem se vrátil poté, co jsme zvonili klíči na náměstí, jako součást Západu, ale teď prostě nějaký prezident České republiky mi oznamuje, že mě vytahuje z tohoto civilizačního okruhu. (K návštěvě čínského prezidenta; 29. 3. 2016, 20 minut Radiožurnálu)