Lidské uši se radují z novinek


lidské-uši-se-radují-z-novinek
mladší - gaius caecilius secun pliniuslidskéuiseradujínovineklidské ušiuši sese radujíradují zz novineklidské uši seuši se radujíse radují zradují z novineklidské uši se radujíuši se radují zse radují z novineklidské uši se radují zuši se radují z novinek

Uši se radují z novinekKdyž se lidé radují, jsou vždycky dobří; zatímco když se snaží být dobří, zřídkakdy se u toho radujíNeexistuje protiklad mezi tradičním a novým, mezi řádem a novým objevem, tradice se skládá ze století osnovy novinekRaduji se, též vy se radujteMravnost úhelným je kamenem bytosti lidské, jímž viklati kdo se osmělí, sám se pohřbívá ve společnosti lidské sutináchPřátelé se radují a jsou smutní pro tytéž věci