Každému, jak se zrodí, dá do vínku příroda vadu


každému-jak-se-zrodí-dá-do-vínku-příroda-vadu
sextus propertiuskaždémujaksezrodíddovínkupřírodavadujak sese zrodídá dodo vínkuvínku přírodapříroda vadujak se zrodídá do vínkudo vínku přírodavínku příroda vadudá do vínku přírodado vínku příroda vadudá do vínku příroda vadu

Nedává-li tvůj život radost druhým, jak potom můžeš čekat, že tvé srdce dá nějakou radost tobě?Nějakou chybu přec dala příroda každému tvoruNevědomí je příroda a příroda nikdy nelžeSvislost jedle. Jak krásně myslí nerozumná Příroda!Příroda chtěla vědět, jak vypadá, a stvořila Goetha