Co je láska proti takovému steaku s cibulkou? - Julie, ty jsi kouzelná


co-láska-proti-takovému-steaku-s-cibulkou-julie-ty-jsi-kouzelná
william somerset maughamcolskaprotitakovémusteakucibulkoujulietyjsikouzelnco jeje láskaláska protiproti takovémutakovému steakusteaku ss cibulkoujuliety jsijsi kouzelnáco je láskaje láska protiláska proti takovémuproti takovému steakutakovému steaku ssteaku s cibulkouty jsi kouzelnáco je láska protije láska proti takovémuláska proti takovému steakuproti takovému steaku stakovému steaku s cibulkouco je láska proti takovémuje láska proti takovému steakuláska proti takovému steaku sproti takovému steaku s cibulkou

Koho jsi haněl a hanobil? Proti komu jsi povýšil hlas a oči pyšně vzhůru zvedl? Proti Svatému Izraele.Láska má své zákony rozvoje, své vzněty, stejně jako samotný život člověka. I ona má svá kouzelná jara, horká léta, nakonec podzim, který může být pro jedny teplým, zářivým a plodným, pro jiné sychravým, tlejícím a neužitečným