Být opouštěn je mnohem snazší než opouštět. K tomu netřeba odvahy ani rozhodnutí. A nezůstávají výčitky


být-opouštěn-mnohem-snazší-než-opouštět-k-tomu-netřeba-odvahy-ani-rozhodnutí-a-nezůstávají-výčitky
jiří Švejdabýtopoutěnmnohemsnazínežopoutěttomunetřebaodvahyanirozhodnutínezůstvajívýčitkybýt opouštěnopouštěn jeje mnohemmnohem snazšísnazší nežnež opouštětk tomutomu netřebanetřeba odvahyodvahy aniani rozhodnutínezůstávají výčitkybýt opouštěn jeopouštěn je mnohemje mnohem snazšímnohem snazší nežsnazší než opouštětk tomu netřebatomu netřeba odvahynetřeba odvahy aniodvahy ani rozhodnutía nezůstávají výčitkybýt opouštěn je mnohemopouštěn je mnohem snazšíje mnohem snazší nežmnohem snazší než opouštětk tomu netřeba odvahytomu netřeba odvahy aninetřeba odvahy ani rozhodnutíbýt opouštěn je mnohem snazšíopouštěn je mnohem snazší nežje mnohem snazší než opouštětk tomu netřeba odvahy anitomu netřeba odvahy ani rozhodnutí

Být proti něčemu je mnohem snazší než milovatJe mnohem snazší být moudrý za druhé než sám za sebePomlouvat znamená zlovolně připisovat tomu druhému skutky, jichž se nedopustil, neboť k tomu až dosud neměl dost odvahy ani příležitostiJe mnohem snazší poznat člověka vůbec než jednoho jediného člověka zvláštěJe mnohem snazší nenávidět někoho, na kom člověku záleželo, než někoho, ke komu člověk nikdy nic necítilNetřeba dělat nic jiného, než být tím, kým jsi. Máš právo cítit se nádherně a užívat si to