Naplň Tvoji Sklenici Citáty

Nechť se shodují slova se skutky -Seneca


nechť-se-shodují-slova-se-skutky
Odpustit znamená vyhodit oknem těžce nabytou zkušenost -Arthur Schopenhauer


Přátelství zdvojnásobuje radosti a na polovinu zmenšuje bolest -Francis Bacon


přátelství-zdvojnásobuje-radosti-a-na-polovinu-zmenšuje-bolest
Nikdo nemá víc než jeden život. Je však mnoho lidí, kteří kromě svého života utrácejí i několik cizích -Dušan Radovič


nikdo-nemá-víc-než-jeden-život-je-však-mnoho-lidí-kteří-kromě-svého-života-utrácejí-i-několik-cizích
Být připraven na válku je nejúčinnější způsob, jak uchovat mír -George Washington


Písmenka jsou mravenci v mraveništi lidské kultury -Otto František Babler


Máte-li v sobě prostou krásu a nic jiného, máte asi to nejlepší, co Bůh stvořil -Joseph Rudyard Kipling


máte-li-v-sobě-prostou-krásu-a-nic-jiného-máte-asi-to-nejlepší-co-bůh-stvoř
Pravé a dokonalé přátelství znamená spojit mnoho srdcí a těl v jedno srdce a jediného ducha -Ze Samu Pýthagorás


pravé-a-dokonalé-přátelství-znamená-spojit-mnoho-srdcí-a-těl-v-jedno-srdce-a-jediného-ducha
Úloha každého člověka je stejně jedinečná, jako je jedinečná jeho příležitost ji splnit -Viktor Frankl


Úloha-každého-člověka-stejně-jedinečná-jako-jedinečná-jeho-přížitost-ji-splnit
Starosti jsou neřešitelné – na rozdíl od skutečných problémů -Pavel kosorin


starosti-jsou-neřešitelné-na-rozdíl-od-skutečných-problémů
Jestli máš zemřít, zemři aspoň statečně. Tvé nepřátele to nasere. (Kavárna šílenců) -Laurell K. Hamilton


jestli-máš-zemřít-zemři-aspoň-statečně-tvé-nepřátele-to-nasere-kavárna-šílenců
Opatrnost my našeptávala, abych raději odjel, ale začal jsem být zvědavý. Spousta lidí umřela kvůli zvědavosti. No a co. (Ostří oceli - Koniáš) -Miroslav Žamboch


opatrnost-my-našeptávala-abych-raději-odjel-ale-začal-jsem-být-zvědavý-spousta-lidí-umřela-kvůli-zvědavosti-no-a-co-ostří-oceli
Kvůli tomuhle čteme: protože skoro každá (aspoň trochu dobrá) kniha se nějak dotýká našeho skutečného života, protože téměř pokaždé narazíme na něco, co jsme prožili nebo prožíváme. (Báječný rok) -Michal Viewegh


Za jeden měsíc čtení Knihy Boží jsem získal více pravého poznání, než bych kdy mohl nabýt ze všech lidských spisů -George Whitefield


za-jeden-měsíc-čtení-knihy-boží-jsem-získal-ví-pravého-poznání-než-bych-kdy-mohl-nabýt-ze-všech-lidských-spisů
Jakmile se ale jednou napijete našeho lektvaru, budete tvrdit, že černá je bílá a naopak! Budete si myslet, že noc je den a špatné že je správné. A ono to tak opravdu je. Záleží jen na tom, jak se na to díváte -Katherine Langrish


Tolerance by měla skončit tam, kde někdo pod záminkou tolerance chce zničit samoný princip tolerance -Dan Schueftan


tolerance-by-mě-skončit-tam-kde-někdo-pod-záminkou-tolerance-chce-zničit-samoný-princip-tolerance
Nedělám to pro peníze, protože pak by mě to nebavilo -Tomáš Ortel


nedělám-to-pro-peníze-protože-pak-by-mě-to-nebavilo
Všude samá podělaná poušť, a pro koho? Jen pro nás a pár hadů. Oni nemůžou jíst nás a my nemůžeme jíst je! – Tenhle výrok je pravdivý jen z poloviny. Není to úplně neznámý jev, existují místa, kde lidé hady jedí. (Dlouhá cesta) -Sławomir Rawicz
Kam kráčíme, záleží na tom, co víme. Co víme, záleží na tom, kam kráčíme. (Chirurg) -Tess Gerritsen


kam-kráčíme-záží-na-tom-co-víme-co-víme-záží-na-tom-kam-kráčíme-chirurg
Ztratit jednoho rodiče lze považovat za neštěstí, ale ztratit oba - to už je nedbalost -Oscar Wilde


ztratit-jednoho-rodiče-lze-považovat-za-neštěstí-ale-ztratit-oba-to-už-nedbalost
Člověku, který miluje příliš, je právě tak těžké se zavděčit, jako když už nemiluje vůbec -François de La  Rochefoucauld


Nemo enim fere saltat sobrius, nisi forte insanit.Nikdo neskáče za střízliva, pokud není blázen -Marcus Tullius Cicero


nemo-enim-fere-saltat-sobrius-nisi-forte-insanitnikdo-neskáče-za-střízliva-pokud-není-blázen
Zákony vydávají starci a muži. Mladíci a ženy chtějí výjimky, starci pravidlo -Johann Wolfgang von Goethe


zákony-vydávají-starci-a-muži-mladí-a-ženy-chtějí-výjimky-starci-pravidlo
Kdo nic neumí, učí. Kdo neumí učit, učí tělocvik -Woody Allen


kdo-nic-neumí-učí-kdo-neumí-učit-učí-tělocvik
Dělejte svoji práci celým srdcem a budete úspěšní - je tak malá konkurence -Elbert Hubbard


dělejte-svoji-prá-celým-srdcem-a-budete-úspěšní-tak-malá-konkurence
My všichni v každodenním shonu píšeme dějiny, píšeme, jak umíme. Jednou je někdo upraví a dá přepsat -Gabriel Laub


my-všichni-v-každodenním-shonu-píšeme-dějiny-píšeme-jak-umíme-jednou-někdo-upraví-a-dá-přepsat
Člověk chce být velký, a vidí, že je malý; chce být šťastný a vidí, že je žalostný; chtěl by být dokonalý, a vidí, že má plno nedostatků; chtěl by aby ho lidé milovali a ctili, a vidí, že jeho vady si nezaslouží nic jiného, než aby si ho ošklivili a pohrdali jím -Blaise Pascal


Vypadl mi zub zrovna ve chvíli, kdy jsem se považoval za věčného -Valeriu Butulescu


vypadl-mi-zub-zrovna-ve-chvíli-kdy-jsem-se-považoval-za-věčného
Základem ctnosti může být i chorobná nečinnost -Valeriu Butulescu


Láska na první pohled? Chtěl bych spíš prožít lásku na první slovo -Otto František Babler


láska-na-první-pohled-chtěl-bych-spíš-prožít-lásku-na-první-slovo
Báseň nesmí tvořit myšlenky, ale konkurovat s nimi -Otto František Babler


Co je láska proti takovému steaku s cibulkou? - Julie, ty jsi kouzelná -William Somerset Maugham


Velký příklad vždycky buď zkazí, nebo povznese celou generaci -Stefan Zweig


velký-příklad-vždycky-buď-zkazí-nebo-povznese-celou-generaci
Byl mužem své ženy, nepatřil sobě -Francis Scott Fitzgerald


Radosť z nádherného západu slnka je nejako


radosť-z-nádherného-západu-slnka-nejako-reálnejšia-než-nejaký-astronomický-výpoč-domnelého-časového-bodu-v-ktorom-zem-spadne-do-slnka
Měl praxi teoretika -Otakar Matušek


Žena váhá zamilovat se, obává-li se, že její láska nebude opětována -Joséphine Baker


Žena-váhá-zamilovat-se-obává-li-se-že-její-láska-nebude-opětována
Být opouštěn je mnohem snazší než opouštět. K tomu netřeba odvahy ani rozhodnutí. A nezůstávají výčitky -Jiří Švejda


být-opouštěn-mnohem-snazší-než-opouštět-k-tomu-netřeba-odvahy-ani-rozhodnutí-a-nezůstávají-výčitky
Kníže je prvním služebníkem svého státu -Fridrich II. Veliký


Lidské uši se radují z novinek -Mladší - Gaius Caecilius Secun Plinius


Sebeláska nás činí spokojenými, nikoliv šťastnými -Jevgenij Abramovič Baratynskij


Každému, jak se zrodí, dá do vínku příroda vadu -Sextus Propertius


Management je dělat věci správně. Leadership je dělat správné věci -Peter Drucker


Oba chápeme, že to není smrt, čeho se bojíme. Je to žití -Laurell K. Hamilton


Ten, kdo se psaním o svých činech vydává všanc, už zpravidla má, než se vydá na takto hazardní plavbu, nějaké to ztroskotání za sebou.  (Principálova dcera) -Jostein Gaarder


ten-kdo-se-psaním-o-svých-činech-vydává-všanc-už-zpravidla-má-než-se-vydá-na-takto-hazardní-plavbu-nějaké-to-ztroskotání-za-sebou
Milujte lidi takové, jací jsou, čím méně si to zaslouží, tím víc je milujte. Nemilujte je podle velikosti jejich zásluh, ale podle velikosti jejich potřeb -Marián Kuffa


milujte-lidi-takové-jací-jsou-čím-méně-to-zaslouží-tím-víc-milujte-nemilujte-podle-velikosti-jejich-zásluh-ale-podle-velikosti-jejich
Vrátil jsem boxu jeho syrovou formu. Buď zabiješ, nebo budeš zabit. Jen vítěz bere vše -Mike Tyson


vrátil-jsem-boxu-jeho-syrovou-formu-buď-zabiješ-nebo-budeš-zabit-jen-vítěz-bere-vše
Hřích není to, když se zapomenu pomodlit před jídlem, hřích je to, když se před jídlem na chvíli, na vteřinku nezastavím, neotevřu oči a nepoděkuji za nádheru života, za přátelství, za vzduch, za vodu a za jídlo, které podobně jako ptáci v povětří dostávám, za křišťálově čisté dny života -Marek Vácha


Obávám se  mužského šovinismu v sukních , protože žena má vskutku jinou strukturu než muž. Řeči o roli ženy, jež slýchávám, jsou totiž často inspirovány právě ideologií mužského šovinismu -Papež František


Jen skrze bolest vede cesta ke zdokonalení. (Trny v očích) -Petra Lukačovičová


Jestli chceš být slavný, musíš něco dělat tak blbě, že tak blbě to na světě nikdo neudělá! Ne tak pěkně, krásně vypiplaný, to nikoho nezajímá -Miroslav Tichý


jestli-chceš-být-slavný-musíš-něco-dělat-tak-blbě-že-tak-blbě-to-na-světě-nikdo-neudělá-ne-tak-pěkně-krásně-vypiplaný-to-nikoho
Sex je hybná síla světa a psát o něm není nic neobvyklého -Jackie Collinsová


Křesťané jsou také revolucionáři a mají mnohem lepší alternativu pro společenský pokrok. Hodnověrným uplatňováním evangelia přinášíme zásadní změny ve společnosti bez revoluce v komunistickém pojetí, bez třídního boje, bez nenávisti a krveprolití -Eugênio de Araújo Sales
stovku-písní-jsme-slyšeli-už-tolikrát-někdy-se-ti-můž-zdát-jiné-odpoví-ky-vážně-budou-jiné-když-budeš-jiná-ty-dokonalý-pár
To jako mám psát o tom, jak barbar v koži spolu s válečnicí v chromované podprsence jedou do Temné říše, kde na Temné hoře v Temné věži useknou Temnému mágovi Temnou prdel? (Noční klub II) -Jiří Kulhánek


Jako obvykle v tuto roční dobu, připomínám výročí Vladimira Vysockého, muže, jehož práce měla rozhodující a především inspirativní vliv na moji volbu způsobu života a způsob sebevyjádření -Jacek Kaczmarski


Satanův největší úspěch je, když lidem namluví, že mají dost času, než zemřou, aby zvážili své věčné blaho -John Owen


satanův-největší-úspěch-když-lidem-namluví-že-mají-dost-času-než-zemř-aby-zvážili-své-věčné-blaho
Mé dlouhé noční procházky. Někdy stojím na jednom místě celé hodiny téměř bez pohnutí. (Jednou se mi v dlani zastavil vítr.) -Richard Brautigan


mé-dlouhé-noční-procházky-někdy-stojím-na-jednom-místě-celé-hodiny-téměř-bez-pohnutí-jednou-se-mi-v-dlani-zastavil-vítr
Kdekoli jsem četl o nějakém zajímavém vynálezu nebo novém ústavu, pátral jsem po adrese a tak jsem docílil, že jsem měl hodně zpráv původních přímo od vynálezců a cizozemských ústavů. Dostal jsem i celá ilustrovaná díla a projekty vynálezů. Bylo to pro mne samého skutečně zřídlo nových radostí a nového poučení. Stal jsem se tím i v cizině známým a tak jsem se dostal do výboru mezinárodní esperantské Volné myšlenky, kde jsem byl jeden rok též předsedou. Dopisování se sekretářem jejím René Deshays ve Francii bylo pro mne velmi zajímavé -Alexandr Sommer Batěk


Život je pevnost, o níž já, ani vy nic nevíte -Napoleon Bonaparte


Když se ty jednotlivé věci, jména a výměry, názory a jiné smyslové vjemy vespolek o sebe třou, v laskavých posudcích jsouce opravovány a s nezávistivým užíváním otázek a odpovědí, tu konečně vyšlehne oheň poznání a rozumu o každé jednotlivé věci -Platón


Je-li život plný běd, je trapné snášet jej. Je-li šťastný, je hrozné jej ztratit. Jedno jako druhé -Jean de La Bruyere


je-li-život-plný-běd-trapné-snáš-jej-je-li-šťastný-hrozné-jej-ztratit-jedno-jako-druhé
Hudba je univerzální řeč lidstva -Henry Wadsworth Longfellow


Pohleď na zázrak! Evangelium spěchá do Pruska tryskem, zatímco v horním a dolním Německu ho s hněvem haní a odmítají.(Z dopisu sambijskému biskupovi Georgu von Polentz napsanému poté, co tento přednesl první evangelické kázání v Prusku.) -Martin Luther


Učení stoiků, že máme svým žádostem odpomoci vyhlazením svých potřeb, mi připadá jako výzva: uřízněme si nohy, abychom nepotřebovali boty! -Jonathan Swift


učí-stoiků-že-máme-svým-žádostem-odpomoci-vyhlazením-svých-potřeb-mi-připadá-jako-výzva-uřízněme-nohy-abychom-nepotřebovali-boty
Neříkal jsem, že vstoupit do světa pohádek je vždycky zlé. Řekl jsem jen, že je to vždy nebezpečné -Gilbert Keith Chesterton


neříkal-jsem-že-vstoupit-do-svě-pohádek-vždycky-zlé-Řekl-jsem-jen-že-to-vždy-nebezpečné
Uvědom si, že když někomu vyrazíš z ruky pero, může se chopit pušky -Stanisław Jerzy Lec


Zásady vypovídají o stavu srdce -Luc de Clapiers de Vauvenargues


Rozum nás klame častěji nežli příroda -Luc de Clapiers de Vauvenargues


Ty nejlepší věci v životě mě nestály žádné peníze. To nejcennější, co všichni máme, je náš čas -Steve Jobs


ty-nejlepší-vě-v-životě-mě-nestály-žádné-peníze-to-nejcennější-co-všichni-máme-náš-čas
Nikdo není větším milovníkem než ten, kdo je omezován tím, co miluje -Gustave Courbet


nikdo-není-větším-milovníkem-než-ten-kdo-omezován-tím-co-miluje